Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ

0

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τη συμμετοχή των Προέδρων των ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενότητες Δήμων).

Στη συνεδρίαση πήρε μέρος, για το θέμα της κατανομής πόρων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου κατά την αρχική του τοποθέτηση επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή μεταξύ των Δήμων, των πόρων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Παρά το γεγονός ότι στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονται πόροι ύψους 2,5 δις ευρώ, οι ανάγκες των Δήμων είναι πολύ μεγάλες, αφού οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν ήδη τα 3 δις ευρώ.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα κριτήρια κατανομής που ορίστηκαν μετά την έκδοση της ΚΥΑ από το ΥΠ.ΕΣ., δημιούργησε εύλογη ανησυχία σε μεγάλο αριθμό Δήμων. Η κατανομή αυτή φαίνεται ότι ευνοεί τους πολύ μικρούς Δήμους, αδικεί όμως τους μεσαίους και μεγάλους Δήμους της Περιφέρειας.

Το ζήτημα τέθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Σ. Πέτσα ο οποίος ανέφερε πως θα προβλεφθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που θα ενισχύσουν την ευελιξία των Δήμων. Ενώ επισήμανε πως πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιηθούν πόροι και από άλλα προγράμματα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για να εκτελέσουν έργα που έχουν ανάγκη.

5 διορθώσεις στην κατανομή των πόρων

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ αναγνώρισε ότι αυτή την στιγμή δεν μπορούν να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο κατανομής των πόρων, παρά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί.

Για το λόγο αυτό αποφάσισε να ζητήσει πέντε συγκεκριμένες αλλαγές , που μπορούν να συμβάλλουν στην άμβλυνση των αδικιών που προκαλεί το περιεχόμενο της ΚΥΑ. Οι 5 αλλαγές αυτές αφορούν διορθώσεις στην κατανομή με βάση τα παρακάτω σημεία:

  • Να μην προσμετρηθούν οι πόροι που έχουν ήδη διατεθεί μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 στους πόρους του προγράμματος Α. Τρίτσης, ιδιαίτερα για έργα που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση.
  • Να μεταφερθεί και να χρηματοδοτηθεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα ειδικό πρόγραμμα, που αφορά τους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης και Οδοποιίας.
  • Να ζητηθεί η άμεση κινητοποίηση της ΕΕΤΑΑ και της ομάδας μηχανικών που πρέπει να δημιουργήσει, ώστε να στηριχθούν οι μικροί Δήμοι στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τα έργα που θα προτείνουν για χρηματοδότηση από το Α. Τρίτσης.
  • Να «προηγηθούν οι πόροι του προγράμματος», δηλαδή οι Δήμοι να είναι αυτοί που θα κερδίζουν από τις εκπτώσεις των έργων.
  • Να μπουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στις εντάξεις των έργων των Δήμων, από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας στο αίτημα της ΚΕΔΕ για αναστολή πληρωμών των τοκοχρεολυτικών δόσεων των ΟΤΑ προς το ΤΠΔ για το 2021 και μεταφορά τους προς πληρωμή στο 2022 σε ισόποσες άτοκες δόσεις δήλωσε:

«Στόχος της Κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις δόσεις του 2021 το 2022. Είμαστε σε συζητήσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα όμως δίνουμε παράταση μέχρι τις 30/7 της υποβολής καταγραφής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δήμων που έληγε τον Απρίλιο όπου και έπρεπε να καταβάλετε το ποσό. Η παράταση αυτή συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και θα περάσει με τροπολογία στην Βουλή την επόμενη Τετάρτη. Επίσης συμφωνήσαμε με το Υπ. Οικονομικών για ακόμη ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ με «σφικτό» χρονοδιάγραμμα, με αποπληρωμή μέχρι 30/6. Σας παρέχουμε μια ρευστότητα να πληρώσετε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σας απαλλαγμένοι από βάρη και να κινηθεί η οικονομία».

Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλύψουν φέτος την ναυαγοσωστική δαπάνη – Επιστολή στον Πρωθυπουργό

Η ΚΕΔΕ αποφάσισε να κοινοποιήσει με επιστολή της στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και στον Πρωθυπουργό την αδυναμία που αντιμετωπίζουν 143 Δήμοι της χώρας για την κάλυψη των εξόδων για ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πάρει μια αρμοδιότητα, της ναυαγοσωστικής κάλυψης χωρίς να της έχουν διατεθεί οι αντίστοιχοι πόροι. Το κόστος μόνο για φέτος ανέρχεται περίπου σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα μπορεί να επισείσει ακόμη και ποινικές ευθύνες για τους Δήμους που δεν θα καλύψουν τις ανάγκες που προβλέπει ο νόμος. Η ΚΕΔΕ έχει ενημερώσει για το θέμα με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα στο 2020, αλλά φέτος, με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, οι Δήμοι βρίσκονται σε ακόμη πιο δυσχερή θέση κι αδυνατούν να καλύψουν την σχετική δαπάνη.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας που ενημερώθηκε για τις οικονομικές πτυχές του θέματος από το ΔΣ της ΚΕΔΕ, δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη προκειμένου ννα βρεθεί λύση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πυξίδα μου είναι αρμοδιότητες μαζί με πόρους».

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΕΤΑΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας στο αίτημα της ΚΕΔΕ για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΕΤΑΑ με θέμα την νέα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε ότι τις επόμενες μέρες – εντός της εβδομάδας – θα γίνει η πρόσκληση της Γ.Σ. ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας.

Χρονοδιάγραμμα και πόροι για το «Σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία»

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία έρχεται να προωθήσει ένα νέο και βιώσιμο μοντέλο της εθνικής οικονομίας, αντικαθιστώντας το γραμμικό μοντέλο «παραγωγή-κατανάλωση- απόρριψη». Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στοχεύει σε μια οικονομία με μηδενικά απόβλητα με χαρακτηριστικά την ανθεκτικότητα των προϊόντων, την αποδοτικότητα των πόρων, τα πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα, τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, την καινοτομία στις αγορές ανακυκλωμένων υλικών, την ανάπτυξη αγορών δευτερογενών υλικών και προφανώς την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών από πλευράς πολιτών .

 

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.