Ελάτε στην παρέα μας

Αμαρουσίου

Ποια θέματα θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Δημοσιεύθηκε

στις


Την Τρίτη 14 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης (Β. Σοφίας και Δ. Μόσχα) με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2015-2019
2. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’αρ.150/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου που αφορά στην “Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρουσίου”
3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αμαρουσίου
4. Ακύρωση χρηματικών καταλόγων σύμφωνα με τον Ν. 4178/13 (Υποθέσεις: α) Λούνα Παρκ <<ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ>>, β) Βαγγελάτος Χαράλαμπος)
5. Απόδοση ποσών από τις Σχολικές Επιτροπής στον Δήμο Αμαρουσίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών με λογαριασμούς ρεύματος των παροχών των σχολείων ετών 2011- 2014
6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2015, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ )”
7. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>>
8. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του Έργου:”Κατασκευή Μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου”
9. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου <<ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>>
10. Διοικητική αποβολή της μισθώτριας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑΣ του Σάββα από περίπτερο που ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της Πλατείας Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)
11. Διοικητική αποβολή της μισθώτριας ΣΤΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Σωτηρίου από περίπτερο που ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Πεντέλης, αρ.69
12. Διοικητική αποβολή του μισθωτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη από περίπτερο που ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της Λ.Κηφισίας, αρ.68(ΗΒΗ)
13. Διενέργεια ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλου ακινήτου στην Βορειοανατολική πλευρά του Δήμου Αμαρουσίου για τη εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Αστικού Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου14. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»
15. Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς
16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.3463/2006 και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και της θητείας αυτών
17. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου χώρου στη Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Αμαρουσίου για τη λειτουργία Φυσικοθεραπευτηρίου
18. Μεταφορά προσωπικού (ΑμεΑ) της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου”
19. ‘Eγκριση ή μη προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του αρ. 81 του Ν. 4316/2014
20. Έγκριση ή μη της 81/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ λόγω θανάτου (υπόθεση Αντζουλάτου Παναγιώτη)
21. Έγκριση ή μη της 91/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : << Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της Κοιμ. Θεοτόκου στις 14/08 & 15/08/2015 και των Αγίων Αναργύρων στις 31/10 & 01/11/2015>>
22. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : <<Έγκριση ή μη μετατόπισης θέσεων τεσσάρων (4) περιπτέρων (Υποθέσεις Παναγούλια Βενετία-Θεώνη, Μπούμας Βασίλειος, Δημητρακόπουλος Στέφανος, Παναγούλιας Κωνσταντίνος (έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κ. Χρήστο Παναγούλια) και Κωνσταντίνου Σκολαρίκη).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ