Η Περιφέρεια Αττικής “βάζει μπροστά” την πολυεπίπεδη διαβούλευση

0

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στην πιλοτική φάση εφαρμογής του έργου «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ», που υλοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με τη συγχρηματοδότηση του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολυεπίπεδης διενέργειας διαβουλεύσεων και κοινωνικού διαλόγου, στο οποίο το εθνικό επίπεδο διαβούλευσης, που εκπροσωπεί η Ο.Κ.Ε. συνεργεί και αλληλεπιδρά με το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διαβούλευσης, που εκπροσωπούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αντίστοιχα.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν, αφενός τόσο την προβολή των περιφερειακών ζητημάτων προτεραιότητας όσο και τη σύνδεσή τους με το τοπικό και εθνικό επίπεδο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών.

Για το λόγο αυτό στελέχη της Περιφέρειας συμμετέχουν ήδη στην πιλοτική φάση του ανωτέρω έργου και εκπαιδεύονται ως προς την οργάνωση και τη διενέργεια διαβουλεύσεων, με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαβουλεύσεων της Ο.Κ.Ε., η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Η Περιφέρεια Αττικής με τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο θα εξασφαλίσει την ενεργή παρουσία της σε ένα εθνικό δίκτυο διαβούλευσης, που χαρακτηρίζεται από την ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων, αποκομίζοντας οφέλη, όπως:
τεχνογνωσία για τον τρόπο οργάνωσης, διενέργειας και αξιολόγησης των διαβουλεύσεων που θα αναλαμβάνει,
εξυπηρέτηση των διαβουλεύσεων από ένα ενιαίο για το σύνολο της χώρας ηλεκτρονικό εργαλείο διαβουλεύσεων, το οποίο ανήκει στην Ο.Κ.Ε. και μετέχουν οι Ο.Τ.Α.,
σύνδεση των περιφερειακού κοινωνικού διαλόγου με το αντίστοιχο εθνικό επίπεδο, επηρεάζοντας τη λήψη αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης και τη νομοθετική διαδικασία, μέσω της Ο.Κ.Ε., σε θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Αξιοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να διευκολύνουμε την προσπάθειά μας να τονώσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών κοινωνιών και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Διαρκής στόχος μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής αλλά και η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα των πολιτών, μέσα από μία στοχευμένη διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό ρόλο».

[Φωτογραφία Αρχείου]

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.