“ΕΣΠΑ: Οι πρωτιές της Ελλάδας με 8,1 +3,9 δις για τις επιχειρήσεις”, του Άδωνι Γεωργιάδη

0

Άρθρο του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Η Ελλάδα πετυχαίνει μια πρωτιά πολύ μεγάλης σημασίας: το ελληνικό πρόγραμμα για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-27 είναι το πρώτο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, άλλωστε, ήταν και το πρώτο που υποβλήθηκε.

Η πρωτιά αυτή έρχεται να προστεθεί:

-στην πρώτη θέση που πέτυχε η Ελλάδα στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων το 2020, όταν και οι ανάγκες στήριξης της οικονομίας και της εργασίας λόγω της πανδημικής κρίσης ήταν πολύ μεγάλες,

-στην πρώτη θέση, στην οποία κατατάσσεται η χώρα μας στην απορρόφηση των πόρων δύο εκ των σημαντικότερων Ταμείων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ (2014-20), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και στη δεύτερη θέση στο σύνολο του ΕΣΠΑ.

Η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα, αλλάζει εποχή, με το ΕΣΠΑ βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μόνο για τη στήριξη των επιχειρήσεων το 2020 διατέθηκαν από το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ συνολικά 3,14 δις ευρώ, 4πλάσιο ποσό από το 2019. Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του ΕΠΑνΕΚ αυξήθηκε πέρυσι στα 6,5 δις ευρώ, στα οποία ήρθαν να προστεθούν πριν μερικές εβδομάδες επιπλέον 1,6 δις ευρώ από το πρόγραμμα REACT-EU για την επιδότηση τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ενώ και για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, στο αντίστοιχο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», έχουν προβλεφθεί ως δημόσια δαπάνη 3,9 δις ευρώ, τα οποία πρόκειται να μοχλευθούν με τραπεζικά και ιδιωτικά κεφάλαια, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά την έξοδό τους από την κρίση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προστιθέμενης αξίας και της εξωστρέφειας καθώς και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να στραφούν στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Φυσικά, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων υπάρχουν σημαντικοί πόροι και από άλλα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, όπως και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συναθροιζόμενα όλα αυτά τα ποσά αποτελούν μια χωρίς ιστορικό προηγούμενο δύναμη πυρός για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε όχι μόνο να περάσουν όλες τον κάβο αλλά να είναι ανταγωνιστικές στο νέο διεθνές περιβάλλον κερδίζοντας μερίδια αγοράς και συμβάλλοντας στην παραγωγή νέου πλούτου και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.