Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής: Συνεδριάζει αυτή την ώρα δια περιφοράς [Θέματα]

0

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου:

“Καλείσθε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στις 17-9-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 20015/17-09-2020 έγγραφη πρόσκληση (17η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (παράγραφο 5 που αφορά στις κατεπείγουσες συνεδριάσεις) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. «5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2020» (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας) Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από την επικειμένη έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.

2. «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Π. Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από την υποχρεωτική αυξομείωση πιστώσεων κωδικών μισθοδοσίας λόγω ανεπαρκών υπολοίπων για την άμεση καταβολή της μισθοδοσίας.”

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.