Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής: Συνεδριάζει την Τετάρτη για τα δημοτικά τέλη [Θέματα]

0

Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής, με βασικό θέμα την ψήφιση των δημοτικών τελών για το 2021.

Πιο συγκεκριμένα, η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (25/11) και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. «Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 (Ανταποδοτικά τέλη)»
(Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

2. «Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2021». (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

3. «Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων
για το έτος 2021» (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

4. «Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους, για το έτος 2021». (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

5. «Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , για το έτος 2021 » (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

6. «Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2021». (Εισηγ.κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

7. «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2021.» (Εισηγ. κ. Γ.Μάγγα – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

8. «Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 3290/2005 και 19052/2009 απόφασεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 445) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Πρασ. Λόφου, Διστόμου και Μαινάλου στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος, και την υποβολή αιτήματος για τη χρηματοδότηση του ∆ήμου Ηρακλείου Αττικής από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

9. «Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 5999/2009 και 11623/2017 απόφασεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 454ζ) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Παπανούτσου και Άνθ. Γαζή στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος
Λόφος, και την υποβολή αιτήματος για τη χρηματοδότηση του ∆ήμου Ηρακλείου Αττικής από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

10. «Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 11985/2010 και 7725/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πλατείας και παιδικής χαράς (Ο.Τ. Γ493 και Γ494) φερόμενων ιδιοκτησιών, μεταξύ των οδών Λεωφ. Πλαπούτα και Αυγής στην περιοχή Ηπειρώτικα, και την υποβολή αιτήματος για τη χρηματοδότηση του ∆ήμου Ηρακλείου Αττικής από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων». (Εισηγ.κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

11. «Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. 7 περιοχής Κάτω Ψαλίδι – Α ́ Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής
και Β ́ Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

12. «Έγκριση υποβολής αιτήματος σχετικά με την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης στα Διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Α.Παπαθανασίου– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

13. «Γνωμοδότηση περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. πρωτ.156/20-11-2020 απόφασης 38 του 9ου Δ.Σ. της ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αναφορικά με την υπογραφή συμφωνίας/διακανονισμού για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2244/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.