Δήμος Αμαρουσίου:Απάντηση σε Μαγιάκη για τα πεζοδρόμια

0


Ερώτηση κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Αμαρουσίου, κ. Λευτέρης Μαγιάκης, για τις εργασίες προστασίας &  επίστρωσης πεζοδρόμων στην περιοχή του Κέντρου της πόλης. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ο Αντιδήμαρχος Τενχικών ΥΠηρεσιών κ. Δημήτρης Καρλαύτης επισημαίνει αρχικά πως η επιλογή της εταιρίας έγινε βάσει δημοπράτησης που διενέργησαν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών. Επίσης σημειώνεται πως οι εργασίες αδιαβροχοποίησης των πλακιδίων και αρμών των πεζοδρομίων στην περιοχή του κέντρου πραγματοποιήθηκαν βάσει των όρων μελέτης.
Ο κ. Καρλαύτης στη συνέχεια εξηγεί με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση των εργασιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν διαθέτουν ιδιότητες, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο τα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά των δαπέδων ούτε αλλοιώνουν την όψη τους, φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και η εταιρία κατασκευής τους έχει πιστοποίηση ISO».

Η επιτροπή παραλαβής προέβη στην παραλαβή των εργασιών και το τιμολόγιο έγινε δεκτό και εξοφλήθηκε στις 10 Ιουνίου καθώς το σύνολο των εργασιών εκτελέστηκε όπως προβλεπόταν στη σύμβαση και στη σχετική μελέτη.
Ο Αντιδήμαρχος καταλήγει πως ο ανάδοχος «έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα των πάσης φύσεως υλικών που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες και της άρτιας και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών».

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.