Σχέδια για εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την Περιφέρεια Αττικής

0

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κρίσιμες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης, Υφυπουργοί Υποδομών και Επικοινωνιών Γ. Κεφαλογιάννης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γιωργαντάς, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λ. Χριστόπουλος και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Η. Δόλγυρας.

Κατά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε την ανάγκη επαναλειτουργίας του on line πληροφοριακού συστήματος καταχωρήσεων αδειών οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας κ.λ.π. (G-link) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το σύστημα ξεκίνησε να παρουσιάζει προβλήματα το καλοκαίρι, ενώ δε λειτουργεί καθόλου από τις 30 Σεπτεμβρίου με συνέπεια χιλιάδες πολίτες να ταλαιπωρούνται. Η ηγεσία και των δύο Υπουργείων δεσμεύθηκε ότι θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πιλοτική υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διατίθεται από την Περιφέρεια Αττικής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ελληνικού Δημοσίου, gov.gr, μέσω της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται ραντεβού για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας των υποψήφιων οδηγών.

 

Τη συνάντηση απασχόλησε το πρόγραμμα που αφορά στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης λόγω απώλειας, φθοράς κλπ, με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, το οποίο αναπτύσσεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του μητρώου οχημάτων με την καθιέρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Επίσης έγινε αναφορά στην καθιέρωση της άυλης έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για τα διπλώματα, διαδικασία η οποία θα γίνει κατά τα πρότυπα της άυλης συνταγογράφησης.

Τέλος, με αφορμή τη συνάντηση ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Επικοινωνιών και της Περιφέρειας Αττικής έχει ωςσυνέπεια να σημειωθούν σημαντικά βήματα σε επίπεδο περιορισμού της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.