Εξετάσεις οδήγησης: Οι 15 προτάσεις του Γ. Πατούλη για αναμόρφωση του συστήματος

0

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καταθέτει 15 προτάσεις οι οποίες αφορούν στην αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την περαιτέρω απλούστευση διοικητικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με την επιστολή, η δέσμη των καινοτόμων προτάσεων της Περιφέρειας Αττικής εστιάζει στο τρίπτυχο: διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, πάταξη φαινομένων διαφθοράς – συνδιαλλαγής και ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη φυσική του παρουσία στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Όπως επισημαίνει, οι σχετικές προτάσεις «αποτελούν το επιστέγασμα της συσσωρευμένης εμπειρίας των στελεχών της Διεύθυνσης Μεταφορών, η οποία μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 προέβη σε 424.377 πράξεις εξυπηρέτησης πολιτών εκ των οποίων 221.462 αφορούσαν σε έκδοση, επέκταση, ανανέωση και αντικατάσταση άδειών οδήγησης και 200.011 σε έκδοση, μεταβίβαση και αντικατάσταση άδειών κυκλοφορίας».

Αναλυτικά η δέσμη των προτάσεων Περιφέρειας Αττικής είναι:

1. Αναμόρφωση του εγχειριδίου θεωρητικών εξετάσεων με έμφαση σε ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα οδήγησης και συμπεριφοράς καθώς και γνώσης του ΚΟΚ. Να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, να είναι διατυπωμένο σε απλή γλώσσα και με κατανοητές ορολογίες και να λαμβάνει υπόψη όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, Ρομά, κ.ά).

2. Ψηφιοποίηση του δελτίου εκπαίδευσης – εξέτασης υποψηφίου οδηγού με απόδοση μοναδικού αριθμού “barcode” ώστε να αποτρέπονται πλαστογραφίες. Ψηφιακός προγραμματισμός της εξέτασης δίχως να απαιτείται προσέλευση στις υπηρεσίες ή διαμεσολάβηση τρίτων. Τοποθέτηση στις αίθουσες εξέτασης κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, απενεργοποίησης κινητών και κάθε ηλεκτρονικού μέσου.

3. Αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καταχωρήσεων αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας (G-link) του Υπουργείου, ώστε να γίνει πιο αξιόπιστο και διαλειτουργικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής διοίκησης και να εξυπηρετεί έγκαιρα και αποτελεσματικά τους πολίτες.

4. Διασύνδεση του μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) που είναι εγκατεστημένο σε κάθε εξεταστική αίθουσα με όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ώστε σε πραγματικό χρόνο να εισάγεται το αποτέλεσμα της εξέτασης στον ηλεκτρονικό φάκελο του εξεταζόμενου.

5. Ένταξη όλων των κατηγοριών εξέτασης οδηγών, όπως ειδικές άδειες ΕΔΧ, πιστοποιητικά ADR κ.ά, σε μηχανογραφική εφαρμογή ανάλογη του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. Σήμερα οι εξετάσεις αυτές εξακολουθούν να διεξάγονται με χειρόγραφο τρόπο.

6. Διασύνδεση των ανωτέρω μηχανογραφικών συστημάτων με τον κεντρικό υπολογιστή του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, μέσω του οποίου να διανέμονται καθημερινά οι ερωτήσεις προς τους εξεταζόμενους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς.

7. Καθιέρωση πιστοποιητικών επάρκειας εξεταστή και εκπαιδευτή. Ανάληψη της αρμοδιότητας επιμόρφωσης πιστοποιημένων και υποψηφίων εκπαιδευτών και εξεταστών από τις Περιφέρειες με διασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

8. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιστημόνων υψηλού κύρους και ειδικών γνώσεων για τη διαρκή αξιολόγηση του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης. Στην αρμοδιότητά της θα είναι και η επανεξέταση οδηγών που υποπίπτουν σε σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ ή προξενούν κατ’ επανάληψη τροχαία ατυχήματα.

9. Συνυπολογισμός κατά τη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης μοτοποδηλάτου και αυτοκινήτου της υποχρεωτικής διδασκαλίας για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης του θεσμού των Σχολικών Βεβαιώσεων Οδικής Ασφάλειας.

10. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας με ταυτόχρονη απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών από την κατάθεση των δικαιολογητικών έως την εκπαίδευση, εξέταση και χορήγηση αδειών οδήγησης κάθε κατηγορίας οχήματος ή μοτοσικλέτας.

11. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής μεταβίβασης οχήματος ή μοτοσικλέτας με καταχώρηση της πράξης από τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και την ταυτόχρονη αποδοχή της από τον αγοραστή, όπως συμβαίνει με τις μισθώσεις ακινήτων. Προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της απόδοσης του τέλους μεταβίβασης στις Περιφέρειες.

12. Αυτοδίκαιη άρση της παρακράτησης κυριότητας μετά την παρέλευση 5ετίας από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας με δικαίωμα στον πωλητή να διατηρεί την παρακράτηση για περαιτέρω χρονικό διάστημα με υπεύθυνη δήλωσή του στις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών.

13. Καταχώριση αμελλητί στον on line μηχανογραφικό σύστημα πράξεων αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας ή άδειας οδήγησης με ευθύνη της Αστυνομικής Αρχής ή της Δημοτικής Αστυνομίας που διαπιστώνει παράβαση και επιβάλλει την προβλεπόμενη ποινή. Σήμερα οι πράξεις αυτές, με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση, διαβιβάζονται για καταχώριση στις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών.

14. Αναπροσαρμογή του τέλους χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας με «προτιμητέες» αριθμοσειρές είτε περιέχουν επαναλαμβανόμενα ζεύγη του ίδιου αριθμού (π.χ. 4545), είτε τετράδα του ίδιου αριθμού (π.χ.2222), είτε πινακίδα που τελειώνει σε τρία μηδενικά (π.χ.2000), είτε άλλες ανάλογου περιεχομένου.

15. Εκκαθάριση και καταστροφή όλων των αρχείων που διατηρούνται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών έως τις 31/12/2000 ή εναλλακτικά έως τις 31/12/2005 με στόχο την εξοικονόμηση ανθρωποωρών απασχόλησης και μείωσης του κόστους διατήρησης ενός φυσικού αρχείου μη ενεργού, παρωχημένου και άχρηστου στην πράξη. Υποχρεωτική ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών από 1/1/2001 ή εναλλακτικά από 1/1/2006.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.