ΕΠΑΦΗ: Συνεχίζεται ο αγώνας για τα αδέσποτα

0


Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και στο παρελθόν, το Σωματείο ΕΠΑΦΗ “Ενεργή Προστασία Αδέσποτων Ζώων  Ηρακλείου Αττικής, έχει ξεκινήσει έναν αγώνα προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές ενέργειες για την φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων, προχωρώντας μάλιστα και σε καταγγελίες. Ο Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Βαγγέλης Παλαιοδήμος έστειλε επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Νίκο Μπαρμπούνη και το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής, όπου αναφέρει τα εξής:
 “Σε συνέχεια του από 6-11-2015  δελτίο τύπου μας με το οποίο καταγγείλαμε  και δημόσια την Δημοτική Αρχή του Νέου Ηρακλείου  για παραβίαση του Ν4039/12 σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων  ζωών  παρακαλούμε όπως μας απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα:
Για ποιο λόγο η σύνταξη της μελέτης για την διαχείριση των αδέσποτων  καθυστέρησε 9 μήνες όπως εμφαίνεται  και από το 10-11-2015 δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής?Παρακαλούμε  όπως μας γνωρίσετε επακριβώς την  διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι αυτή την στιγμή,  μνημονεύοντας συγκεκριμένες διατάξεις άρθρα και παραγράφους των Νόμων καθώς επίσης και τις χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται από τα παραπάνω  σχετικά με την  διαδικασία της απ ευθείας  ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζωών.  
Για ποιο λόγο ενώ έχει σχεδόν παρέλθει  το έτος 2015  δεν έχουν υπογραφεί ακόμη οι συμβάσεις για την παροχή  κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την φιλοξενία αδέσποτων ζωών καθώς και για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την μεταφορά αδέσποτων ζωών η οποία εκκρεμεί από το 2014(!!)?Η αρχή της διαφάνειας συνεπάγεται ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης των υπηρεσιών  πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και  με ακρίβεια ώστε να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη συνήθη επιμέλεια υποψηφίους ανάδοχους  τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των όρων και λεπτομερειών ανάθεσης των υπηρεσιών.
Γίνεται μνεία ότι  υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης δεν προκύπτει ούτε από την πρόσκληση ενδιαφέροντος άλλα ούτε και από την μελέτη της τα οποία και αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο  της ανάθεσης.
Επιπλέον των ανωτέρω το νομικό πλαίσιο που διέπει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κάτω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ  δεν προβλέπει προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.(Άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008,) διάταξη που μνημονεύει η υπηρεσία σας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.Επιπλέον των ανωτέρω επισημαίνουμε  τα παρακάτω:
 Η διαδικασία προκηρύχτηκε στις 18-09-2015 και παρά το γεγονός ότι στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών δεν προβλέπεται δημοσίευση και η διαδικασία σύμφωνα με τις προαναφερθέντες  διατάξεις δύναται να ολοκληρωθεί άμεσα διότι απαιτείται απόφαση Δημάρχου, έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα πενήντα ημερών χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Σας επισημαίνουμε  ότι χρονικό διάστημα δημοσίευσης  πενήντα δυο ημερών χρειάζεται παροχή  υπηρεσιών με προϋπολογισμό 207.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι διεθνής διαγωνισμός.
Επίσης στο εν λόγω δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η τήρηση του νόμου, άλλωστε, είναι και ο παράγοντας που προκάλεσε τυχόν καθυστερήσεις, καθώς σημειώθηκε, καθ’ επανάληψιν, αδυναμία των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς ανάθεσης των έργων του προγράμματος, να εκπληρώσουν τους απαιτούμενους όρους.
«Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των αδέσποτων ζώων, χωρίς όμως να κάνει καμία έκπτωση στην τήρηση των νόμων που προστατεύουν τα χρήματα του πολίτη»,…»
Κατόπιν τούτου παρακαλούμαι όπως μας απαντήσετε  σε ποιον διαγωνισμό αναφέρεστε καθότι όπως προκύπτει και από την πρόσκληση ενδιαφέροντος άλλα  και από την μελέτη της τα οποία και αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο  της ανάθεσης η διαδικασία που ακολουθήται είναι αυτό της απ’ ευθείας ανάθεσης. Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση σας λαμβάνοντας υπόψην ότι το οικονομικό έτος 2015 λήγει χωρίς ωστόσο να έχουν υπογράφει ακόμη οι συμβάσεις και παρά τις επανειλημμένες  διαβεβαιώσεις που δώσατε σχετικά με την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, για την εκτέλεση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζωών, που αποτελεί  υποχρέωση του Δήμου η οποία απορρέει και από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά και από το άρθρο 9 του Ν4039/12  «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση η την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» αλλά και από την υπ’ αριθμ 1631 από 2013  γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρειού Πάγου με αποτέλεσμα την μην τήρηση από την πλευρά σας των προαναφερθέντων υποχρεώσεων”.
     
Μην ξεχνάτε την εφημερίδα ‘ΧΤΥΠΟΣ’. Κυκλοφορεί από το Σάββατο στα περίπτερα της Αθήνας και του Πειραιά.Με αποκλειστικές ειδήσεις ρεπορτάζ και άρθρα. Επίσης, με μεγάλες χρήσιμες προσφορές και δώρα.

Διαβάστε επίσης:

Καταγγελίες για τη φροντίδα των αδέσποτων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.