«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»: Ποιοι μπαίνουν-τι κερδίζουν

0

Συναγερμός έχει σημάνει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς είναι προ των πυλών η προκήρυξη νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», για  την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μόλις υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες και οι πληροφορίες αναφέρουν  ότι θα έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ και τα κριτήρια θα είναι ίδια με αυτά προηγούμενων ετών.
Η επιδότηση θα είναι κλιμακούμενη, ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα υπάρχουν και πάλι κοινωνικά κριτήρια, με τη μορφή προσαύξησης για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, αλλά και αναβάθμιση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης.
Η δημοσίευση αναμένεται πριν από το Πάσχα και  σε κάθε νοικοκυριό που θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα αντιστοιχεί ποσό δαπάνης της τάξεως των 10.000 έως 11.000 ευρώ για την εκτέλεση επιλέξιμων εργασιών.

Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν επτά εισοδηματικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες:

  • το ύψος της επιχορήγησης των οικοδομικών δαπανών θα κυμαίνεται μέχρι το ποσοστό του 70%,
  • το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με τη σύναψη δανείου, όπου ο επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο κατά 100%.

Ποιους αφορά
Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αφορά κτήρια με οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες του πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Περιλαμβάνει επτά  κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα που προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη ορολογική τους δήλωση.

Κίνητρο
Για την ένταξη στο πρόγραμμα, απαιτείται μια σειρά κινήσεων, όπως είναι η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, αλλά το κόστος τους καλύπτεται κατά 100% μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επίσης, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου και τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων.
Το βασικό κίνητρο για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή 4/5/6ετούς δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου.
Στην περίπτωση δανείου μάλιστα παρέχεται προκαταβολή 70% του δανείου με την υπαγωγή στο πρόγραμμα, που αποτελούν σημαντικά κίνητρα για να μπει κανείς στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης
Με βάση αυτά τα δεδομένα, επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Το πρώτο από αυτά, είναι τα κτίρια αυτά να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης -πριν την υποβολή της αίτησης- εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Για τις κατοικίες αυτές θα πρέπει:

   • να υφίστανται νόμιμα βάσει οικοδομικής αδείας έγγραφα,
   • να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης -έκδοση μετά την 26.11.2017-, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.,
   • να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Κάθε ιδιώτης μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση και για κάθε κατοικία μπορεί να γίνει μόνο μια αίτηση, ενώ εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων δύο ετών.
Στις πολυκατοικίες απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης και αίτηση για το σύνολο των κατοικιών και χωριστές αιτήσεις για το κάθε διαμέρισμα.

Ελάχιστες απαιτήσεις
Όπως ήδη αναφέραμε υπάρχουν επτά εισοδηματικές κατηγορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ), υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις.

Ειδικότερα:

   • για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
   • για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/ m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Εργασίες
Όποιοι πετύχουν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίζουν ενεργειακά την οικία τους και να αλλάξουν τα δεδομένα στους λογαριασμούς ρεύματος που πληρώνουν.
Οι εργασίες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, αφορούν από αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομόνωσης έως αναβάθμιση του λέβητα πετρελαίου και συστήματα ζεστού νερού.

Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν:

    1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπληρωματική εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
    2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
    3. Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (Λέβητας πετρελαίου, Λέβητας φυσικού αερίου, ενεργειακά τζάκια κ.α.).
    4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για παροχή ζεστού νερού χρήσης.

Πιστοποίηση
Με βάση τον έλεγχο απαιτήσεων, θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις, να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
Επίσης, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Τα κέρδη
Όσοι καταφέρουν να μπουν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» έχουν σημαντικά οφέλη, καθώς δίνουν μεγαλύτερη αξία στο ακίνητό τους με ένα κόστος που είναι πολύ μικρό.
Μεταξύ άλλων κερδίζουν προκαταβολή 70% του προϋπολογισμού της αίτησης και 100% του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της αμοιβής του σύμβουλου έργου.
Επίσης, υπάρχει αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου, κάτι που σημαίνει λιγότερες ενεργειακές απώλειες, ενώ ανάλογα και με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, η απόσβεση έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προϋπολογισμός
Όσον αφορά στα χρήματα που μπορεί να πάρει κάποιος ιδιοκτήτης για να κάνει αυτές τις εργασίες, είναι 25.000 ευρώ που είναι και το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία ή διαμέρισμα.
Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια με δύο προστατευόμενα μέλη που κατοικεί σε ένα διαμέρισμα με επιφάνεια 80m2 και έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 20.000-25.000 ευρώ δικαιούται ποσοστό επιχορήγησης 50+5+5=60%,  με μέγιστο προϋπολογισμό 250*80=20.000 ευρώ.
Θα λάβει λοιπόν 12.000 ευρώ  επιδότηση, ενώ τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ θα πρέπει να τα αποπληρώσει μέσω άτοκου δανείου ή με ίδια κεφάλαια.
Επιπλέον, καλύπτεται εφόσον υπαχθεί το κόστος για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και η αμοιβή συμβούλου έργου.

Τα βήματα
Ας δούμε τώρα τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου κάποιος να μπει στο πρόγραμμα και να καταφέρει να πάρει την πολυπόθητη επιδότηση για να αναβαθμίσει το ακίνητό του.
Αφού συγκεντρωθούν τα αναγκαία χαρτιά Ε1, Ε9, οικοδομική άδεια κλπ) και προκύπτει ότι μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να κάνει και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Ειδικότερα:

    • ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα που θα ανοίξει,
    • γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το Taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο,
    • η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο,
    • ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει στο σύστημα τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το κόστος και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει και επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
    • το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και εάν η αίτηση είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση και στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου,
    • ο ενδιαφερόμενος εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας, οποίος και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες,
    • ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων κλπ,
    • ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
    • εάν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο γίνεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,
    • οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους,
    • με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου,
    • εάν δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου μπορεί να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ίδιων κεφαλαίων, μέσω τράπεζας στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων,
    • μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων, ακολουθεί μια δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού,
    • μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων,
    • ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά.
    • ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ίδιων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές, στην περίπτωση που το άθροισμα των υπαβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος,
    • όταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.