24-48 δόσεις: Έχεις χρέη; Να πώς θα ξοφλήσεις

0

Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου αναμένεται να δώσει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει την εξόφληση χρεών σε 24 – 48 δόσεις.

Η νέα πάγια ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου παρά το γεγονός ότι οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις όριζαν ότι θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2020.
Η μικρή καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η ΑΔΑΕ δεν ήταν ακόμη έτοιμη, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα δε μπορούσε να «κουμπώσει» στους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να δημιουργηθεί από την αρχή νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που θα αποτελέσει την κοινή πλατφόρμα για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών (νοικοκυριών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών).
Ήταν αδύνατο λοιπόν για κάποιον οφειλέτη να κάνει χρήση των παραμέτρων της νέας ρύθμισης, η οποία δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών σε διπλάσιο αριθμό δόσεων.

Οι επιλογές ήταν οι εξής:

 • να περιμένουν το «πράσινο φως» από την ΑΑΔΕ για τη λειτουργία της ρισκάροντας με την επιβολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων,
 • να ενταχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση των 12 δόσεων και εν συνεχεία να μεταπηδήσουν στην καινούργια.

Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι οι οφειλέτες του δημοσίου δεν έχουν και πλέον χρόνο και καλούνται να πάρουν άμεσα τις αποφάσεις τους για να ενταχθούν στη ρύθμιση 24 – 48 δόσεων.
Με τη νέα ρύθμιση ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το είδος της οφειλής, αλλά απαιτείται συνέπεια, προκειμένου ο οφειλέτης να μη βρεθεί αντιμέτωπος με νέους μπελάδες.

Σε κάθε περίπτωση, άπαντες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Οι 24 δόσεις αποτελούν λύση για τακτικές οφειλές όπως είναι για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ.
 • Οι 48 δόσεις αποτελούν λύση για έκτακτες οφειλές όπως είναι για παράδειγμα ο φόρος κληρονομιάς.

Βεβαιωμένες οφειλές
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με βάση τη νομοθεσία, οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων.
Βασική προϋπόθεση πάντως για να γίνει πράξη κάτι τέτοιο είναι οι οφειλές να μην έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 2019.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

 • Όσοι φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους εντός του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας πάγιας ρύθμισης.
 • Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα. Και οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα των δήμων, της πολεοδομίες ή της τροχαίας που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ..
 • Όλα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται από την 1η-1-2020 και μετά, είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι.

Οι προβλέψεις
Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη νέα ρύθμιση από τις προηγούμενες είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, ενώ σε 48 οι έκτακτες οφειλές όπως  φόρος κληρονομιάς ή τα πρόστιμα.
Ειδικά για τις τακτικές οφειλές των 24 δόσεων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, οι δόσεις ρυθμίζονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό θα λαμβάνεται υπ’ όψη:

 • ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση,
 • το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Με βάση αυτό ως δεδομένο το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή.

 Ο συντελεστής με βάση το εισόδημα έχει ως εξής:

 • Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%.
 • Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%.
 • Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.
 • Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.
 • Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.
 • Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
 • Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.
 • Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Ύψος επιτοκίου
Δέλεαρ για να αρχίσει να ξοφλά κανείς τα χρέη του προς το δημόσιο είναι η ελάχιστη μηνιαία δόση, η οποία διαμορφώνεται μόλις στα 30 ευρώ το μήνα.
Ειδικότερα, για τη ρύθμιση έκτακτων φορολογικών οφειλών το πλήθος των δόσεων προκύπτει από εισοδηματικά κριτήρια και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.
Η νέα ρύθμιση έχει έντοκο χαρακτήρα και το επιτόκιο κυμαίνεται από 4,95%  αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12 και φτάνει ακόμη και στο 5,95% αν ο αριθμός των δόσεων φτάνει τις 24.
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%).
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η ρύθμιση θα κοστίζει ακριβότερα για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που θα προβλέπει η ρύθμιση.

Έκτακτο χρέος
Για να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης και να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του.
Ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης να μη φτάνει τον μέγιστο αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα ήθελε για δική του διευκόλυνση.

Διπλή προκαταβολή
Η μεγάλη παγίδα έχει σχέση με το εάν κάποιος οφειλέτης σταματήσει την καταβολή των δόσεων γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καταβολή του ποσού που έχει συμφωνήσει να ρυθμίσει.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς η επανένταξη στη ρύθμιση ναι μεν είναι εφικτή, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει διπλή προκαταβολή.
Στην περίπτωση αυτή, από το ποσό θα αφαιρεθούν οι δόσεις, την περίοδο που ο οφειλέτης ήταν συνεπής και το επιτόκιο θα λάβει προσαύξηση της τάξης της 1,5 μονάδας.

Αναστολή δεσμεύσεων
Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η εφορία δεν προχωράει στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που είτε έχουν επιβληθεί είτε θα επιβληθούν.
Στις περιπτώσεις που πιστώνονται ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, θα δεσμεύονται και θα κατάσχονται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των οφειλών που θα έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση.

Παγίδες
Εδώ όπως γίνεται αντιληπτό κρύβονται και ο μεγάλες παγίδες της νέας ρύθμισης, που υποχρεώνουν τους οφειλέτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις τελικές τους αποφάσεις.
Η ρύθμιση ναι μεν προβλέπει περισσότερες μηνιαίες δόσεις ως προς την  εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών, σε 24 δόσεις ή σε 48 για έκτακτες οφειλές, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει και τίποτα.
Εάν ένας οφειλέτης για παράδειγμα επιλέξει τη λύση των πολλών δόσεων ναι μεν έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να ξοφλήσεις, αλλά από την άλλη θα πληρώσει και ακριβότερο επιτόκιο.
Επίσης, στο διάστημα που έχει αρχίσει να πληρώνει, δεν θα ξεμπλοκάρει ένας τυχόν δεσμευμένος τραπεζικός του λογαριασμός, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό καθεστώς ιδιότυπης αιχμαλωσίας.
Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση είναι εκτεθειμένοι και το παραμικρό λάθος  μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Κι αυτές μπορεί να είναι κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους.

Χάνεται η ρύθμιση
Οι οφειλέτες καλό είναι να γνωρίζουν ότι μπορούν να χάσουν τη ρύθμιση στην περίπτωση κατά την οποία πάψουν να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

Η ρύθμιση χάνεται εάν:

 • δημιουργηθούν νέα χρέη, • τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή ή αναληθή, •   δεν υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ, •  δεν πληρωθεί εγκαίρως για δεύτερη φορά μια δόση.

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς όσοι δεν πληρώνουν ή δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους θα αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και άλλα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δόσεις -καθυστερήσεις
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ειδική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση της τάξης του 15%.
Αναφορικά με τις οφειλές οι οποίες ρυθμίζονται έως και σε 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
Για τυχόν οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο θα προσαυξάνεται κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα (1,5%).

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.