Ελάτε στην παρέα μας

Αγίας Παρασκευής

Δημοτική Αστυνομία στο βόρειο τομέα: Προστασία και Εξυπηρέτηση στην Κοινότητα

Δημοσιεύθηκε

στις

Οργανισμός με πολλαπλές αρμοδιότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της καθημερινότητας.

Η δημοτική αστυνομία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού ιστού μιας πόλης και η παρουσία της είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την προστασία των πολιτών. Μέσα από το έργο της, δεν επιβάλλει απλά το νόμο, αλλά προάγει την αίσθηση ασφάλειας και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η Ρόλος της

Διερευνώντας τους δήμους στο βόρειο τομέα της Αττικής, επιδιώκει να είναι προσβάσιμη και εξυπηρετική προς το κοινό. Οι αστυνομικοί προσφέρουν όχι μόνο παρουσία στον δημόσιο χώρο, αλλά και υποστήριξη σε ποικίλες καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την καθοδήγηση πολιτών, την επίλυση διαφορών και διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις διαφορών γειτονίας, καθώς και την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η δημοτική αστυνομία διεξάγει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για θέματα ασφαλείας και πρόληψης εγκλήματος. Αυτές οι προσπάθειες βοηθούν στην ενίσχυση της συνείδησης του κοινού και στη δημιουργία ενός πιο ενεργού ρόλου της κοινότητας.

Η Σημασία της

Η παρουσία της ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων, μιλώντας με πολίτες μας μαρτυρούν ότι αισθάνονται πιο άνετα και προστατευμένοι γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια ομάδα αστυνομικών που είναι διαθέσιμη για να τους βοηθήσει σε κάθε ανάγκη.

Επιπλέον, από τις δράσεις τους βλέπουμε ότι συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση της δημόσιας υποδομής και η άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις παράνομης χρήσης ή καταστροφής βοηθούν στη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους.

Μια σύγχρονη προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημοτικής αστυνομίας. Η χρήση καμερών ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Πέρα από την τεχνολογία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού είναι ουσιώδης.

Οι αστυνομικοί χρειάζονται συνεχή εκπαίδευση σε θέματα όπως η διαπραγμάτευση, η επικοινωνία και η αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινότητας.

Τέλος, η δημοτική αστυνομία πρέπει να διατηρεί στενή σχέση με τις υπόλοιπες αστυνομικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών επιπέδων αστυνόμευσης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και την προώθηση της ασφάλειας.

Η Σημασία και oι Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας στο Πλαίσιο του Νόμου 3731/2008

Η δημοτική αστυνομία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στο επίπεδο της δημοτικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον Νόμο 3731/2008, ΦΕΚ 263/τ. Α’/23-12-2008, η δημοτική αστυνομία αποδεικνύεται ως οργανισμός με πολλαπλές αρμοδιότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης νομοθετικών κανόνων και την επίβλεψη διαφόρων κοινοτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας περιλαμβάνουν τα εξής:

Επιτήρηση της Υδρεύσεως, της Άρδευσης και της Αποχέτευσης: Η δημοτική αστυνομία επιβλέπει την τήρηση των νομικών διατάξεων σχετικά με την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τοπικές αποφάσεις.

Εποπτεία Δημόσιων Χώρων: Η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των όρων χρήσης των δημόσιων χώρων όπως πλατείες και παιδικές χαρές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τοπικές αποφάσεις.

Εποπτεία Υπαίθριων Δραστηριοτήτων: Η δημοτική αστυνομία επιβλέπει την τήρηση των όρων χρήσης και λειτουργίας δημοτικών αγορών, εμποροπανηγυρείων, και άλλων υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Εποπτεία Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών: Η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών.

Εποπτεία Διαφήμισης: Η δημοτική αστυνομία επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων.

Εποπτεία Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων: Η δημοτική αστυνομία ελέγχει την καθαριότητα σε δημόσιους χώρους και επιβάλλει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και αισθητικής.

Εποπτεία Πρόληψης Πυρκαγιών: Η δημοτική αστυνομία επιβλέπει την τήρηση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών σε δημόσιους χώρους.

Ελέγχου Κυκλοφορίας: Η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων περί κυκλοφορίας, στάθμευσης οχημάτων και υπαίθριας διαφήμισης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Εκτέλεση Διοικητικών Κυρώσεων: Η δημοτική αστυνομία επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Συμμετοχή σε Σχέδια Πολιτικής Προστασίας: Η δημοτική αστυνομία συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας.

Εποπτεία Διοικητικών Αποφάσεων: Η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή διοικητικών αποφάσεων των δημοτικών αρχών.

Προστασία Δημοτικής Περιουσίας: Η δημοτική αστυνομία προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.

Εποπτεία Κυρώσεων και Έκδοση Πρωτοκόλλων: Η δημοτική αστυνομία εκτελεί κυρώσεις και εκδίδει πρωτόκολλα για παραβάσεις των διοικητικών κανονισμών.

Παροχή Εγγράφων: Η δημοτική αστυνομία παρέχει διάφορα έγγραφα του δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών.

Έλεγχος Καπνίσματος: Η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων περί καπνίσματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες: Η δημοτική αστυνομία παρέχει βοήθεια σε κατοίκους που αδυνατούν να μεταβούν σε δημόσια γραφεία λόγω αναπηρίας.

Συνοπτικά, η δημοτική αστυνομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία του κοινού συμφέροντος σε τοπικό επίπεδο. Οι αρμοδιότητές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Αριθμός των Αστυνομικών

Ο αριθμός των αστυνομικών κάθε υπηρεσίας διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και την πληθυσμιακή κατανομή της περιοχής. Συνοπτικά στους δήμους του βορείου τομέα της Αττικής, ο αριθμός των αστυνομικών καλύπτει τις βασικές ανάγκες της κάθε περιοχής, αλλά πάντα υπάρχει διαρκής προσπάθεια για βελτίωση και ενίσχυση του προσωπικού.

Είναι σημαντικό ο αριθμός των αστυνομικών να είναι επαρκής ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της περιοχής και να διασφαλίζεται η άμεση αντίδραση σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Εν ενεργεία αυτή τη στιγμή ως υπηρεσία έχουν οι δήμοι, Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής, Γαλατσίου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Κηφισιάς, Παπάγου-Χολαργού, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής, Χαλανδρίου και Νέας Ιωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία είτε επειδή δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα έγγραφα για την προκήρυξη  που «έτρεξε» φέτος, είτε επειδή δεν ήταν στο πρόγραμμα των διοικήσεών τους η συγκρότηση σώματος,  είναι ο Δήμος Βριλησσίων, ο Δήμος Πεντέλης, ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης και ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Συνοψίζοντας, η δημοτική αστυνομία αποτελεί θεμέλιο για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την προστασία των πολιτών. Μέσω της προληπτικής δράσης, της εξυπηρέτησης των πολιτών και της συνεχούς παρουσίας στον δημόσιο χώρο, η δημοτική αστυνομία συμβάλλει στη δημιουργία μιας ασφαλούς και ευχάριστης περιβάλλουσας για την κοινότητα.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ