Ελάτε στην παρέα μας

Κεντρικό Θέμα

Φορολογικοί έλεγχοι: Πως η αποδοχή του φόρου «σβήνει» προσαυξήσεις και πρόστιμα

Δημοσιεύθηκε

στις

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει πως οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που οφείλονται θα μειώνονται, αν ο φορολογούμενος αποδέχεται την κύρια οφειλή του με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Τη δυνατότητα να αποδέχονται τις πράξεις του φορολογικού ελέγχου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας θα έχουν από τη 1η Ιουλίου 2024 οι φορολογούμενοι , κάτι που θα τους επιτρέπει να καταβάλουν μικρότερες προσαυξήσεις και πρόστιμα. Αυτό προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει πως οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που οφείλονται θα μειώνονται, αν ο φορολογούμενος αποδέχεται την κύρια οφειλή του με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Συγκεκριμένα, προσαυξήσεις και πρόστιμα θα μειώνονται αναλόγως του σταδίου αποδοχής.

Τα στάδια αποδοχής έχουν ως εξής:

α) Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου,

β) Μετά την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου και μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου,

γ) Μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής,

δ) Από την έκδοση της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και πριν από την πρώτη συζήτησή της ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Προϋπόθεση για τη μείωση των προσαυξήσεων και προστίμων είναι να μην έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, αντίστοιχα. Το δικαίωμα ασκείται με δήλωση του φορολογουμένου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που υποβάλλεται ψηφιακά. Η δήλωση έχει ως συνέπεια την αποδοχή των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και της προσωρινής ή οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου ή της πράξης επιβολής προστίμου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ