Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Τριετίες: Ποιους αφορά το «ξεπάγωμα», παραδείγματα

Δημοσιεύθηκε

στις

Μόνο για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από ενεργές συλλογικές «ξεπαγώνουν» οι τριετίες και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την προσαύξηση του μισθού τους έως και 30%.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενεργοποιείται η προσμέτρηση του επιδόματος προϋπηρεσίας από 1.1.24 και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετιες στον κατώτατο ή 3ετιες, 5ετιες ή άλλες κλίμακες που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Το «ξεπάγωμα» των τριετιών δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Δηλαδή δεν θα δοθούν αναδρομικά οι αυξήσεις 10% ανά τριετία για το διάστημα 2012-2023.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για τις τριετίες θα ξεκινήσει να μετρά από το 1-1-2024 και η προϋπηρεσία πάνω από μία 10ετία (2012 – 2024) θα χαθεί.

Υπενθυμίζεται ότι με την ΠΥΣ 6/2012 είχε ανασταλεί η καταβολή του επιδόματος προϋπηρεσίας και δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής μέχρι η ανεργία να πέσει μεσοσταθμικά ετησίως κάτω από 10%.

Από την αύξηση των μισθών αποκλείονται χιλιάδες εργαζόμενοι που πλέον δεν καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις, καθώς είτε δεν υφίσταται οι εργοδοτικοί ή εργατικοί φορείς, είτε δεν υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται με ατομικές συμβάσεις, με αποδοχές μάλιστα μειωμένες μονομερώς κατά την διάρκεια της κρίσης.

Σύμφωνα με κύκλους από το υπουργείο Εργασίας, από την 1.1.2024 οι προσαυξήσεις θα ενεργοποιηθούν:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας ΜΕΤΑ τις 14/02/2012 θα ξεκινήσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για ΠΡΩΤΗ φορά.

Άρα, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1.1.24 θα τρέχει ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία

Για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό σήμερα 780 ευρώ σε τρία χρόνια θα λάβει 858 ευρώ, σε έξι χρόνια 936 ευρώ, σε εννιά χρόνια 1014 ευρώ.

Β. Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14/2/2012

1) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων:

Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,1=858 ευρώ)

2) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων:

Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936 ευρώ)

3) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων:

Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1014 ευρώ)

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων οι προσαυξήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση επίσης που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ, τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφόρων. Όπως καταγράφεται στα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ