Ελάτε στην παρέα μας

Κεντρικό Θέμα

Πανελλήνιες 2024: Παράταση στην υποβολή μηχανογραφικού για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου για τις Πανελλήνιες 2024 θα είναι προσβάσιμη έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου όλο το 24ωρο.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2024 που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη έως τη Δευτέρα όλο το 24ωρο στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους με τις προτιμήσεις των Σχολών στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Τα βήματα μετά την υποβολή
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται και να υπογράψουν σε όλες τις σελίδες:

α) ένα αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και β) την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Β. Να αποστείλουν μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 (ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

Ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ένα φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

Τα Πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069) δεν ισχύουν πλέον τα Πιστοποιητικά με κωδικούς 26, 39, 50 και 55, εφόσον αυτοί καταργήθηκαν και οι κάτοχοί τους κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου σχετικό αίτημα σε Επταμελή Επιτροπή σύμφωνα με την Φ.152/141455/Α5/08-12-2023 εγκύκλιο, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό με νέο κωδικό.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι περιμένουν το αποτέλεσμα ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΚΕΣΥ, αντί του Πιστοποιητικού, θα συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε αναμονή και θα στείλουν το απαραίτητο αντίγραφο όταν παραλάβουν το πρωτότυπο από την Επταμελή Επιτροπή.

ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Πώς γίνεται η αποστολή

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (courier) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0090,

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2024

και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 28η Μαΐου 2024.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ