Ελάτε στην παρέα μας

Κεντρικό Θέμα

Πανελλήνιες 2024: Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις εισαγωγής υποψηφίων σε Μουσικά Τμήματα

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε διευκρινιστικές εγκυκλίους για την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ, μέσω των Πανελληνίων 2024.Εισαγωγή

Σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, έχει ήδη αποσταλεί προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, προς ενημέρωση για τον νέο τρόπο εισαγωγής.

Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Προκειμένου να είναι απολύτως σαφές ποιο έργο του Brahms περιέχεται στο ρεπερτόριο που έχει αναρτηθεί, διευκρινίζεται ότι το 2ο έργο της 3ης ομάδας στο ρεπερτόριο της ΜΟΝΩΔΙΑΣ στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής αφορά το «Brahms : Fünf Lieder, Op. 107 – V. Mädchenlied “Auf die Nacht in der Spinnstub’n”».

Στο 5ο έργο της 1ης ομάδας στο ρεπερτόριο του Βιολιού στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής αναφέρεται «R. Kreutzer: από τις 42 Etudes: αρ. 2, ή αρ.4, ή αρ.8». Επειδή σε κάποιες εκδόσεις των Εtudes Κreutzer υπάρχει διαφορετική αρίθμηση, για διευκόλυνση των υποψηφίων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η αρίθμηση που έχουν οι εκδόσεις Schirmer. (https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP01503-Kreutzer_Complete_Etudes.pdf)

Στο 2ο έργο της 1ης ομάδας στο ρεπερτόριο του Βιολιού στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής σημειώνεται ότι υπάρχει τυπογραφικό λάθος και ισχύει ότι οι Etudes Brillantes είναι το έργο 36 του F. Mazas.
Σχετικά με τα έργα στο ρεπερτόριο του Ακορντεόν στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται λίστα που συμπεριλαμβάνει και τις εκδόσεις των έργων.

Σχετικά με την εκτέλεση των έργων του ρεπερτορίου του Μπουζουκιού του είδους Λαϊκής – Παραδοσιακής Μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να παίξει δικό του αυτοσχεδιασμό/ταξίμι ή να παίξει τον αυτοσχεδιασμό/ταξίμι των συγκεκριμένων ηχογραφήσεων στο βαθμό πιστότητας που έχει ετοιμάσει. Επιπλέον, όπου αναφέρεται εκτέλεση από μνήμης ή εκμάθηση εξ’ ακοής, διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος καλείται να δείξει όσο πιο επακριβή-πιστή αντιγραφή της ηχογράφησης του αναφερόμενου ρεπερτορίου.

Διευκρινίσεις και παραδείγματα σχετικά με το μάθημα «Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία» Μουσική αντίληψη και θεωρία: ερωτήματα Α, Β, Γ, Δ,

Α΄ Ομάδα Ερωτημάτων: Αναγνώριση διαστημάτων (8 μονάδες)
Α1, Α2: ερωτήματα πολλαπλής επιλογής με πέντε πιθανές επιλογές, όπως στο προηγούμενο σύστημα εξέτασης.

Α3, Α4: ερωτήματα με αναγραφή του διαστήματος στο πεντάγραμμο και λεκτικό χαρακτηρισμό του. Απαιτείται προσοχή στην ορθογραφία του διαστήματος και αναγραφή του είδους του ολογράφως, π.χ. Μι-Ντο (ανιόν διάστημα): έκτη μικρή. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η θεωρητική γνώση των μουσικών διαστημάτων.

Διευκρίνιση 1: καθώς τα διαστήματα της 4ης αυξημένης και της 5ης ελαττωμένης είναι εναρμόνια, θα θεωρούνται ισότιμα σωστοί οι δύο χαρακτηρισμοί, π.χ. Ντο-Φα δίεση: τέταρτη αυξημένη ή Ντο-Σολ ύφεση: πέμπτη ελαττωμένη.

Διευκρίνιση 2: θα πρέπει η απάντηση να ανήκει στην λίστα των πιθανών διαστημάτων (ταυτοφωνία, δεύτερη μικρή, δεύτερη μεγάλη, τρίτη μικρή, τρίτη μεγάλη, τέταρτη καθαρή, τέταρτη αυξημένη, πέμπτη ελαττωμένη, πέμπτη καθαρή, έκτη μικρή, έκτη μεγάλη, έβδομη μικρή, έβδομη μεγάλη, όγδοη καθαρή).

Β’ Ομάδα Ερωτημάτων: Αναγνώριση συγχορδιών (8 μονάδες)
Β1, Β2: ερωτήματα πολλαπλής επιλογής με πέντε πιθανές επιλογές (όπως στο προηγούμενο σύστημα εξετάσεων).

Β3, Β4: ερωτήματα με αναγραφή των φθόγγων της συγχορδίας στο πεντάγραμμο και λεκτικό χαρακτηρισμό της. Απαιτείται προσοχή στην ορθογραφία της συγχορδίας και αναγραφή του είδους της ολογράφως, π.χ. Ντο-Μιb-Λαb: μείζονα σε πρώτη αναστροφή ή Ρε#-Φα#-Λα-Ντο#: ελαττωμένη με έβδομη μικρή σε ευθεία κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η θεωρητική γνώση των συγχορδιών.

Διευκρίνιση 1: η τρίφωνη αυξημένη συγχορδία έχει τρεις εναρμόνιες μορφές, κάθε μια από τις οποίες θα θεωρείται ισότιμα σωστή, π.χ. Ντο-Μι-Σολ#: αυξημένη ευθεία κατάσταση, Ντο-Μι-Λαb: αυξημένη σε πρώτη αναστροφή, Ντο-Φαb-Λαb: αυξημένη σε δεύτερη αναστροφή.

Διευκρίνιση 2: θα πρέπει η απάντηση να ανήκει στην λίστα των πιθανών συγχορδιών: τρίφωνες (μείζονες, ελάσσονες, ελαττωμένες, αυξημένες) σε ευθεία κατάσταση ή σε αναστροφές και τετράφωνες (μείζονες με μεγάλη έβδομη, μείζονες με μικρή έβδομη, ελάσσονες με μικρή έβδομη, ελαττωμένες με μικρή έβδομη ή ημιελαττωμένες, ελαττωμένες με ελαττωμένη έβδομη ή ελαττωμένης εβδόμης) μόνο σε ευθεία κατάσταση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ