Ελάτε στην παρέα μας

Επιχειρήσεις

ΓΕΜΗ: Αυτόματα τα πιστοποιητικά των επιχειρήσεων στις τράπεζες

Δημοσιεύθηκε

στις

Με απόφαση του Υπουργού ξεκινά η Διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων που τηρούνται στο Π/Σ του ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση δεδομένων στα Ιδρύματα , τα οποία τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά Ιδρύματα,  και από τους υπόχρεους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τον καθορισμό του κόστους χρήσης της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων και της πολιτικής ορθής χρήσης των δεδομένων που θα διατίθενται.

Τα Ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΓEΜΗ, υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής ΓΓΠΣΔΔ), σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης” (Β’ 3990).

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ