Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Ψηφίζεται ο απολογισμός-ισολογισμός του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Δημοσιεύθηκε

στις

Διπλή συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στο δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής, όπου τα θέματα θα είναι τα εξής:

17:15 Ειδική Συνεδρίαση

Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης ( Απολογισμού – Ισολογισμού – Αποτελέσματα χρήσεως) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής οικονομικού έτους 2015. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ.Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ) «

18:00 Τακτική Συνεδρίαση

– Εισήγηση για την λήψη γνωμοδοτικής απόφασης προς το Δ.Σ. για την λήψη απόφασης «Έγκριση ένταξης του Δήμου Ηρακλείου στο Σύμφωνο Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών»

– Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί της υποβολής πρότασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στην πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».

– Κατανομή ποσού εντολής επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, έτους 2016 και υπολοίπου ποσού από προηγούμενες κατανομές.

– Κατανομή 2ης – 3ης – 4ης – 5ης –6ης και 7ης Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 και υπολοίπου ποσού από προηγούμενες κατανομές.

– Λήψη απόφασης για την απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής: α) Χ.Ε. Α612/2016 ποσού 1500,00€ σε βάρος του Κ.Α.00-6421.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 β) Χ.Ε. Α613/2016 ποσού 480,00€ σε βάρος του Κ.Α.15-6422 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 και την απαλλαγή των υπολόγων Γκόγκολη Τερψιχόρης του Αλεξάνδρου και Λεγάκη Μαρίας του Νικολάου αντίστοιχα. (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Παρακατσελάκη)

– Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ν.Μπαρμπούνη, Α.Παναγιωτακοπούλου, Μ.Αρώνη, Γ.Μαστοράκου, Σ.Γεωργόπουλου και Δ.Ταβουλάρη στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο,

– Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.560,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016

– Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.560,00 € € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 στο όνομα της υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου, Πέγκα Αλεξάνδρα του Σωτηρίου με τρίμηνη απόδοση λογαριασμού για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Παρακατσελάκη)

– Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ν ΣΤΑΘΜΟΥ» με ΑΜ 16/2013. (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

– Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» με Α.Μ. 33ΤΥ/2014». (ΕΙΣΗΓ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

– Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» με Α.Μ. 46ΤΥ/2015». (ΕΙΣΗΓ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

– Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή νέου παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κωστή Παλαμά στο Ο.Τ. 238Γ. (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

– Λήψη απόφασης περί διατήρησης των υφισταμένων επιτροπών Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, κ.λ.π. και υπαγωγής τους στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

– Έγκριση πίστωσης ποσού 1.650,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. (Εισηγ. κ.Σ.Καραβαγγέλη – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

– Τιμητική διάθεση τάφου για τον θανόντα Γεώργιο Ηλιακόπουλο. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση)

– Τιμητική διάθεση τάφου για τον θανόντα Κωνσταντίνο Δανιγγέλη λόγω διάθεσης μέρους της περιουσίας του στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση)

– Τιμητική διάθεση τάφου για τον θανόντα Παντελή Δεκάντιο. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση)

– Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Νεκτάριο Τσίτο. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου)

– Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1δ & 2 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου)

– Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Τσιβράς)

– Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου. (Εισηγ. Τμήμα πρασίνου – Αντ/χος κ. Δημητρόπουλος)

Μην ξεχνάτε την εφημερίδα “ΧΤΥΠΟΣ”. Κυκλοφορεί από το Σάββατο στα περίπτερα της Αθήνας και του Πειραιά. Με αποκλειστικές ειδήσεις ρεπορτάζ και άρθρα. Επίσης, με μεγάλες χρήσιμες προσφορές και δώρα.

Continue Reading
Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ