Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

121 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Δημοσιεύθηκε

στις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 121 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών της ΔΥΠΑ.

Οι προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ αφορούν θέσεις εργασίας εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών & Τρικάλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην ΔΥΠΑ μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική-Εργασία και ασφάλιση – Απασχόληση στο δημόσιο τομέα – Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης.

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. Σελίδα 30 από 35 Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό της τόπο (www.dypa.gov.gr), στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αλίμου, Μοσχάτου – Ταύρου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Ελευσίνας, Αχαρνών, Χαϊδαρίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Αγρινίου, Aρταίων, Πατρέων, Δράμας, Καβάλας Καρπενησίου, Νάουσας, Πυλαίας- Χορτιάτη, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Καλαμάτας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Σερρών & Τρικκαίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επισημάνσεις:

Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. δεν είναι δυνατή.

Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης της Δ.ΥΠ.Α. δεν εξετάζονται.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, στη Δ.ΥΠ.Α. Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης συμμετοχής – Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων – Ψευδείς δηλώσεις.

Οι υποψήφιοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.dypa.gov.gr) στην σχετική σελίδα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθώντας τη διαδρομή, https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio -tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed και καταχωρούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους (username και password) στο TAXISnet.

Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης (όπως προβλέπονται στο κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ) προκειμένου να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Δ.ΥΠ.Α. για την οικεία Ανακοίνωση.

Τα στοιχεία του υποψηφίου συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το TAXISnet και δεν τροποποιούνται από τον υποψήφιο. Όσα στοιχεία δεν είναι καταχωρημένα στο TAXISnet εισάγονται από τον υποψήφιο. Στην καρτέλα «Επιλογή Σταθμών» συμπληρώνεται από τον υποψήφιο η σειρά προτίμησης όλων των επιδιωκόμενων θέσεων καθώς και η τυχόν εντοπιότητα, εφόσον προβλέπεται από την οικεία Ανακοίνωση.

Αντίστοιχα συμπληρώνονται οι καρτέλες «Λοιπά Βαθμολογούμενα Κριτήρια» – «Γραμματικές Γνώσεις» και «Επαγγελματική Εμπειρία» στην οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία, εκτός από το χρόνο ανεργίας (συνεχόμενη και μη) που συμπληρώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. – Κατάλογος Συνημμένων Δικαιολογητικών.

Ανάλογα με τις επιλογές του υποψηφίου το σύστημα συμπληρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει.

Υπάρχει επιλογή να συμπληρώσει επιπλέον δικαιολογητικά και ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην αίτηση σε μορφή PDF, με ευκρινή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δεδομένου ότι η επεξεργασία γίνεται μηχανογραφικά. Τα μη ευκρινή επισυναπτόμενα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά. Κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021». (Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση του υποψηφίου).

Με την οριστική υποβολή της αιτήσεως, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ ΥΕ », το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων.

Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης ή κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης.

Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr) θα αναρτηθεί εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικεία Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2024 της Δ.ΥΠ.Α., παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 – 9989178, 9989605 ή να υποβάλλετε γραπτό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected] .

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό μας τόπο (www.dypa.gov.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) Ενημερωτική Πύλη – Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ  Έντυπα, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ