Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Τι είναι ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Υπολογισμός μορίων, κριτήρια κ.λπ.

Δημοσιεύθηκε

στις

Είτε αναρωτιέσαι ποιο πτυχίο αγγλικών είναι καλύτερο να δώσεις για ΑΣΕΠ είτε θέλεις να μάθεις όλα τα απαραίτητα για τον διαγωνισμό, ανακάλυψε όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ αποτελεί την κύρια διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

Το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) είναι ο αρμόδιος φορέας που έχει ως αποστολή την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των υπαλλήλων. Στόχος του διαγωνισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι πιο ικανοί και κατάλληλοι υποψήφιοι θα καταλάβουν τις θέσεις στο δημόσιο τομέα.

Είτε αναρωτιέσαι ποιο πτυχίο αγγλικών είναι καλύτερο να δώσεις για ΑΣΕΠ και αναζητάς μαθήματα αγγλικών για ενήλικες, είτε θέλεις απλά να μάθεις όλα τα απαραίτητα για τον διαγωνισμό, συνέχισε την ανάγνωση και ανακάλυψε όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Υπολογισμός μορίων στον ΑΣΕΠ

Ο υπολογισμός των μορίων στον ΑΣΕΠ αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. Τα μόρια υπολογίζονται με βάση διάφορα κριτήρια όπως η εκπαιδευτική κατάρτιση, η εργασιακή εμπειρία, οι ξένες γλώσσες και οι γνώσεις πληροφορικής.

Τα μόρια αυτά προστίθενται και το άθροισμα καθορίζει τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα επιτυχόντων.

Εκπαιδευτική Κατάρτιση

Η εκπαιδευτική κατάρτιση είναι βασικός παράγοντας για τον υπολογισμό των μορίων. Τα πτυχία πανεπιστημίων και τα μεταπτυχιακά διπλώματα αποδίδουν συγκεκριμένα μόρια.

Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου λαμβάνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων, ακολουθούμενοι από τους κατόχους μεταπτυχιακού και στη συνέχεια από τους κατόχους πτυχίου.

Εργασιακή Εμπειρία

Η σχετική εργασιακή εμπειρία στον τομέα της θέσης που προκηρύσσεται αποτελεί επίσης σημαντικό κριτήριο. Τα μόρια υπολογίζονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και την ποιότητα της εμπειρίας, όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα και βεβαιώσεις.

Μόρια για ξένες γλώσσες

Οι γνώσεις ξένων γλωσσών αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Τα μόρια που αποδίδονται για τις ξένες γλώσσες εξαρτώνται από το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου. Συγκεκριμένα:

  • Καλή γνώση (B2): 40 μόρια
  • Πολύ καλή γνώση (C1): 60 μόρια
  • Άριστη γνώση (C2): 90 μόρια

Η κατοχή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από αναγνωρισμένους φορείς όπως το Cambridge ή το Michigan αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη των μορίων αυτών.

Το πιο εύκολο πτυχίο αγγλικών για ΑΣΕΠ

Πολλοί υποψήφιοι αναζητούν το πιο εύκολο πτυχίο αγγλικών για τον ΑΣΕΠ. Το πτυχίο TOEIC (Test of English for International Communication) θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο εύκολες και γρήγορες λύσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ενώ είναι ευρέως αναγνωρισμένο.

Αναγνωρισμένα πτυχία υπολογιστών από τον ΑΣΕΠ

Οι γνώσεις πληροφορικής αποτελούν ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τους υποψηφίους. Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει συγκεκριμένα πτυχία και πιστοποιητικά πληροφορικής που αποδίδουν μόρια. Μερικά από τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά είναι:

  • ECDL (European Computer Driving Licence)
  • UNICERT (Unicert Primary)
  • GLOBAL CERT
  • UCERT

Άλλα κριτήρια και μόρια

Κοινωνικά κριτήρια

Ο ΑΣΕΠ λαμβάνει υπόψη και κοινωνικά κριτήρια για τον υπολογισμό των μορίων. Αυτά περιλαμβάνουν την πολυτεκνία, την αναπηρία και άλλες κοινωνικές παραμέτρους που προσδιορίζονται από τον νόμο.

Ηλικία και ειδική εμπειρία

Η ηλικία των υποψηφίων και η κατοχή ειδικής εμπειρίας μπορεί να προσθέσει επιπλέον μόρια. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες και θέσεις για τις οποίες οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υποψήφιοι ή οι κάτοχοι ειδικής εμπειρίας λαμβάνουν επιπλέον πόντους.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνεχή εκπαίδευση

Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης αναγνωρίζεται επίσης από τον ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων προσφέρουν επιπλέον μόρια, ενισχύοντας την θέση του υποψηφίου.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα (https://www.asep.gr/).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία και τα μόρια υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα.

Συμπέρασμα

Ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία για την επιλογή του προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

Ο υπολογισμός των μορίων είναι πολυπαραγοντικός και περιλαμβάνει κριτήρια όπως η εκπαιδευτική κατάρτιση, η εργασιακή εμπειρία, οι γνώσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Η κατανόηση και η αξιοποίηση αυτών των κριτηρίων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας των υποψηφίων, καθιστώντας τον διαγωνισμό μια διαδικασία που απαιτεί καλή προετοιμασία και στρατηγικό σχεδιασμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ