Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Στο τελικό στάδιο το πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Με ταχείς ρυθμούς πλησιάζει η έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, του προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), που έχει ως στόχο να δώσει μια «ανάσα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αναζητούν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Μόλις προ τριών ημερών έληξε η διορία που είχε θέσει η HDB στην πρόσκληση της προς τις τράπεζες, προκειμένου να εκφράσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και τώρα αναμένονται τα επόμενα βήματα από πλευράς τραπεζών.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ εγγυάται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις το 80% και σε υφιστάμενες το 70% δανειακής χρηματοδότησης, ενώ επιδοτεί με 2 μονάδες το επιτόκιο δανείου που θα λαμβάνουν οι εταιρείες. Στο εγγυοδοτικό σκέλος, το 40% του δανείου θα είναι με μηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 60% με επιδότηση τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους άνω των 2,1 δισ. ευρώ.

Πληροφορίες για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταμείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ), ενώ o προκάτοχος του, ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ήταν μόνο ταμείο παροχής συγχρηματοδοτούμενων δανείων.

Επίσης, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συνολικά, το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους περίπου 3,9 δισ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας και των σχετικών ανθρώπινων δεξιοτήτων.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ