Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Ποιοι γλιτώνουν τον φόρο κληρονομιάς

Δημοσιεύθηκε

στις

Απαλλάσσονται του φόρου κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί που τηρούνται στην αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τον νόμο 4916/2022 επεκτείνεται η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς των κοινών τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβάνοντας αφενός αυτούς της αλλοδαπής, και αφετέρου όλα τα κοινά επενδυτικά προϊόντα, σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα, που αποκτώνται αυτοδίκαια από τους συνδικαιούχους και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς (όχι όμως και τους δικούς του κληρονόμους).

Η πιο πάνω απαλλαγή δεν περιλαμβάνει τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε μη συνεργάσιμα κατά τη φορολογική νομοθεσία κράτη ή σε κράτη τα οποία δεν εφαρμόζουν ανταλλαγή πληροφοριών για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς με την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές φορολογικές αρχές δέχονταν ότι η απαλλαγή των κοινών λογαριασμών από τον φόρο κληρονομιάς αφορούσε αποκλειστικά τους λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή και όχι εκείνους της αλλοδαπής.

Το ζήτημα είχε απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν σχετικών καταγγελιών, η οποία απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα απαιτώντας την τροποποίηση ή αντικατάσταση της σχετικής νομοθεσίας, γιατί παραβίαζε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα την ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και μεταξύ των κρατών-μελών και τρίτων χωρών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ