Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Πανελλήνιες 2024: Οι 108 παθήσεις για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Πανελλήνιες 2024: Όλη η λίστα με τις παθήσεις που δίνουν στους υποψηφίους τη δυνατότητα εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2024 ξεκίνησε και φέτος υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις στη λίστα των σοβαρών παθήσεων υποψηφίων βάσει της οποίας μπορούν να εισαχθούν στο τμήμα Πανεπιστημίου της αρεσκείας τους άνευ εξετάσεων.

Για να κάνουν χρηση αυτού του δικαιώματος οι υποψήφιοι αποστέλλουν, οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, είτε ηλεκτρονικά, σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών κάθε χρόνο γίνεται σε χρονικό διάστημα που θα αρχίζει κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και θα λήγει εντός του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εκδίδουν τα Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης ή τις απορριπτικές αποφάσεις τους έως το τέλος Μαρτίου. Υποψήφιοι που απορρίφθηκαν και επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση προς την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ, μπορούν να το πράξουν έως τις 15 Απριλίου του ιδίου έτους. Υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με κωδικούς 26, 39, 50 και 55 οι οποίοι καταργήθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.153/147462/Α5/28.11.2022 (Β’ 6069 και διορθ. λάθους Β’6701) κοινή υπουργική απόφαση, υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους κωδικούς στους οποίους ενσωματώθηκαν». Στον παρακάτω πίνακα προστίθενται νέοι κωδικοί/παθήσεις 106 – 108.

Πανελλήνιες 2024: Η επικαιροποιημένη λίστα με τις παθήσεις για πρόσβαση στα Πανεπιστήμια άνευ εξετάσεων

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τον πίνακα με τις σοβαρές παθήσεις, βάσει του οποίου, οι απόφοιτοι Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις Πανελλήνιες 2024 μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο τμήμα της επιλογής του χωρίς εξετάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ