Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Παγώνουν τα “κόκκινα” χρέη των πιο “φτωχών οφειλετών” – Ποια τα κριτήρια

Δημοσιεύθηκε

στις

Παράθυρο για πάγωµα ληξιπρόθεσµων χρεών σε οφειλέτες µε µικρής αξίας περιουσιακά στοιχεία σε σχέση µε το ύψος της οφειλής ανοίγει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πιτσιλή, που αλλάζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την είσπραξή τους.

Στην πράξη το νέο πλαίσιο καθίσταται ευνοϊκότερο για τους οφειλέτες, καθώς τα χρέη τους είναι δυνατό πλέον να εγγραφούν στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόµατη διαγραφή.

«Kόκκινα» χρέη – Παραδείγματα

Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλές χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον οι φορολογούµενοι περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο και διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και ταυτόχρονα έχουν ληφθεί εναντίον τους όλα τα αναγκαστικά µέτρα όπως κατασχέσεις, πλειστηριασµοί και ποινικές διώξεις.

Μετά την πάροδο δεκαετίας και υπό προϋποθέσεις, τα χρέη θα µπορούν να διαγραφούν αλλά σε όλο αυτό το διάστηµα οι οφειλέτες αλλά και όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα δεν θα µπορούν να λάβουν φορολογική ενηµερότητα ούτε άλλο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα είναι δεσµευµένοι οι τραπεζικοί τους λογαριασµοί.

Με τη νέα απόφαση Πιτσιλή, µπορούν να «µπουν στην άκρη» χρέη φορολογουµένων, ακόµα και αν κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που η αξία τους είναι χαµηλότερη από το 5% της συνολικής οφειλής και δεν ξεπερνά τα 100.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογική διοίκηση έχει εξαντλήσει όλα τα µέσα για την είσπραξη της οφειλής.

Για παράδειγµα, αν υπάρχει οφειλή 2.000.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία βασικού οφειλέτη και συνυπόχρεων έως 100.000 ευρώ, η φορολογική διοίκηση, έχοντας και τη σύµφωνη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού έχει κάνει ατελέσφορες προσπάθειες κατάσχεσης και έχει προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων χωρίς αποτέλεσµα, θα βάζει στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης την οφειλή, χωρίς βεβαίως να τη διαγράφει. Τέτοιες υποθέσεις αφορούν δηµοσίους υπαλλήλους-υπολόγους έργων, που φορτώνονται τα βάρη συµβάσεων που χειρίστηκαν.

Τα κριτήρια

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, στα ανεπίδεκτα είσπραξης έχουν καταχωριστεί οφειλές 26,3 δισ. ευρώ, µε αποτέλεσµα τα εισπράξιµα χρέη να ανέρχονται σε 80,6 δισ. ευρώ. Η απόφαση Πιτσιλή ορίζει ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες µε βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της φορολογικής διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων.

2. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής. 3. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο ελεγκτή της αρµόδιας υπηρεσίας της ΑΑ∆Ε.

 

Πηγή: parapolitika.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ