Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Μόνιμες προσλήψεις 224 γραμματέων στα δικαστήρια όλης της χώρας, με οποιοδήποτε πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις συμμετοχής για τον γραπτό διαγωνισμό της ΕΣΔΙ και τις 224 μόνιμες θέσεις στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα οι 224 επιτυχόντες του διαγωνισμού θα προσληφθούν μόνιμα ως διακστικοί υπάλληλοι και συγκεκριμένα γραμματείς στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2023 και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΣΔΙ, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις εργασίας στα δικαστήρια όλης της χώρας:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 17
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 26/30.08.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1617
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 37
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 1
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2

Προσόντα:

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) πτυχίοή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α΄ 232).

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα καιμε το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α΄ 232).

Για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ το ως άνω τυπικό προσόν καλύπτεται, επίσης (παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021): α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως ισχύει,

β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως ισχύει,

γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως ισχύει,

κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης καιΚατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α΄ 178), ε) κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσειτου συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986 (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43),40/2006 (Α΄ 43) και την υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β΄ 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόσθετα προσόντα

Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ και ΤΕ) ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 6 του άρθρου 22του ν. 4798/2021) η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α΄ 232).

Ξένη γλώσσα:

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής,γερμανικής ή ιταλικής (παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021), η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και
τους τίτλους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α΄ 232).

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων.

Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην ποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων.

Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει
η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή
απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

Ποινικό Μητρώο.

Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους

Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου (βλ. ανωτ. υπό Ι. 2)
1620 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 26/30.08.2023

Πτυχίο ή δίπλωμα (βλ. ανωτ. υπό ΙΙ), από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να
διαγωνιστεί.

Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτ. υπό IΙΙ. 1).

Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (βλ. ανωτ. υπό ΙΙΙ. 2).

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ