Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Ληξιπρόθεσμα χρέη ΕΦΚΑ: Σε ποιες περιπτώσεις θα ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αύξηση των οφειλών προς το ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024 ενώ διευκρινίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 31/12/2023 ήταν 47.554.036.077 ευρώ και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 το χρέος αυξήθηκε κατά 330.950.434 ευρώ.

Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 378.259.539 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 47.309.105 ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

* υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.625.969 οφειλέτες (74,44% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

* το 88,44% των οφειλετών (1.931.710 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

* μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 95.110 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (13,96% του τρέχοντος υπολοίπου)

* το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του

1εκ. ευρώ (2.683 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,8% του υπόλοιπου οφειλών).

ΕΦΚΑ

Από την ανάλυση προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 47.884.986.511 ευρώ, το 34,31% (ποσό 16.431.000.899 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 65,69% (ποσό 31.453.985.612 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Στο τέλος Μαρτίου 2024 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 998.318 για οφειλές ύψους 7,8 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2024) ανέρχονται σε 448.899.267 ευρώ.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 11.694.827.124 ευρώ.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 24.998 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 12.483 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 232 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 416 οφειλέτες από τον τ.ΟΓΑ, 180 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 285 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 27 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α.

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2024 εντάχθηκαν 38.621 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 30.043.248 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Στο τέλος του Μαρτίου 2024 το συνολικό ποσό των 32.060.790.063 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 47.884.986.511 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Ενημέρωση οφειλετών

Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για το σύνολο των οφειλετών.⤇ Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

⤇ Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (βάσει του άρθρου 33 του Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή).

⤇ Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι τον Μάρτιο 2024 έχουν αποσταλεί συνολικά 2.209.431 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.

Ειδικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 εστάλησαν 23.275 ατομικές ειδοποιήσεις.

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου

η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ