Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Προσεχώς νέα προγράμματα για χιλιάδες ανέργους, επιχορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Οι 8 νέες δράσεις-προγράμματα της ΔΥΠΑ για πάνω από 55.000 ωφελούμενους . Πότε θα ξεκινήσουν και ποιους αφορούν.

Οκτώ νέες δράσεις θα προκηρύξει η ΔΥΠΑ μέσα στο επόμενο διάστημα για πάνω από 55.000 ωφελούμενους. Ειδικότερα τα προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ ή ΠΑΝ) ή από τον Προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ, θα αφορούν σε:

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, σε 7 Διοικητικές Περιφέρειες
● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
● Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
● Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και
● Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ).
Τέλος, αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, τα κάτωθι προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):
● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες

● Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυχρόνιας απασχόλησης για 15.000 ανέργους 25-45 ετών
● Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου σε τέσσερις πόλεις για 17.750 ανέργους.

Παράλληλα την τρέχουσα περίοδο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τα εξής προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας
● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Επίσης υλοποιούνται τα κάτωθι προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (ΕΚΤ ή ΠΑΝ) ή από τον Προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ:
● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
● Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
● Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει- ρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

● Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών
● Πρόγραμμα “Γέφυρα» επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων 55-67
● Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για 35 αποφοίτους/ες των προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του Ευρω- παϊκού Προγράμματος «Child Guarantee- Εγγύηση για το παιδί».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ