Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

ΑΣΕΠ: 91 προσλήψεις σε σχολές του υπουργείου Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε

στις

Προκηρύξεις για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 91 υπαλλήλων σε σχολές του υπουργείου Τουρισμού.

Προσλήψεις σε σχολές ξεναγών και σχολές Ανώτατων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 θα γίνουν οι εξής προσλήψεις:

91 προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου

Πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, 51 ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023- 2024.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας ή Γεωγραφίας (ΠΕ) Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ) ΣΥΝΟΛΟ: 17 άτομα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας ή Γεωγραφίας (ΠΕ) Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωγραφίας (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ).


Πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 40 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 40 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.»

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Offi ce Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Δύο (2) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μία (1) θέση Γαλλικών Μία (1) θέση Γερμανικών Δύο (2) θέσεις Ιταλικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ»

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front offi ce Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μία (1) θέση Γαλλικών Μία (1) θέσεις Γερμανικών Μία (1) θέση Ιταλικών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ