Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

ΑΣΕΠ: Τρέχουν οι αιτήσεις για 6 προκηρύξεις της ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε

στις

ΑΣΕΠ: 6 προκηρύξεις δίνουν θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ – Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις.

Με 6 νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ανοίγουν θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ για το επόμενο διάστημα. Δείτε την λίστα με τις προκηρύξεις.

ΑΣΕΠ – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Συγκρότημα Νέστου

Το Συγκρότημα Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 21.11.2023 έως και Παρασκευή 01.12.2023

Η προκήρυξη εδω

ΔΕΗ – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 21.11.2023 έως και Πέμπτη 30.11.2023

Η προκήρυξη εδω

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Διαχείρισης Συμβάσεων και Έργων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Συμβάσεων και Έργων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συμβάσεων και Έργων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 18.11.2023 έως και Δευτέρα 27.11.2023

Αρμόδιος υπάλληλος κ. ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ Μ. τηλ. 2103355150

Η προκήρυξη εδω

ΔΕΗ – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα

Ο ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Πλαστήρα, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 17.11.2023 έως και Δευτέρα 27.11.2023

Η προκήρυξη εδω

ΔΕΗ ΑΣΕΠ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 16.11.2023 έως και Σάββατο 25.11.2023

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Δέσποινα Μακεδόνα, τηλ.: 24610 54305, Αλεξάνδρα Κουντουρά, τηλ.: 24610 54212

Η προκήρυξη εδω

ΑΣΕΠ – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Συγκρότημα Αχελώου

Το Συγκρότημα Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 16.11.2023 έως και Σάββατο 25.11.2023

Η προκήρυξη εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ