Ο Δήμος Κηφισιάς θα συμμετάσχει στη δράση «O Κηφισός ποταμός στη Σύγχρονη Εποχή»

0

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς η συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς σε δράση για το Περιβάλλον, με τίτλο: «O Κηφισός ποταμός στη Σύγχρονη Εποχή».

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά πρόσκληση προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο ως υποστηρικτικός φορέας, σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».

Στόχος του προτεινόμενου Έργου είναι:
Α. η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών (ενηλίκων, μαθητών), κυρίως αυτών που διαμένουν στο Δήμο όπου διέρχεται ο Κηφισός ποταμός, στα παρακάτω:
– για την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο φυσικό οικοσύστημα,
– για ενέργειες από τη πλευρά των πολιτών, ατομικές αλλά και συλλογικές, που μπορούν να οδηγήσουν στην αναβάθμιση αυτού του ποτάμιου σώματος και στη προστασία του.

Β. η ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του ποτάμιου οικοσυστήματος που βρίσκεται μία αναπνοή από τις κατοικίες τους, δίνοντας κίνητρα επίσκεψης και γνωριμίας

Γ. η κατάθεση προτάσεων αξιοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών και αειφόρου διαχείρισης του ποταμού, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις και ιδέες από τους απλούς πολίτες και από την εμπειρία πόλεων, που έχουν αξιοποιήσει τον ποταμό στον αστικό ιστό της πόλης.

Το συγκεκριμένο Έργο με τίτλο «Ο Κηφισός ποταμός στην σύγχρονη ζωή μας», εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5), «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Θεματικού Πεδίου – Άξονα Προτεραιότητας Α.2 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα στο Α.2.4. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων». Η ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας», και το σωματείο ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, πρότειναν στο Δήμο Κηφισιάς να συμμετάσχει ως υποστηρικτικός φορέας, σε πρότασης υλοποίησης Έργου, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ο Κηφισός Ποταμός στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, με όραμα για την ανάπτυξη του ποταμού.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.