Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Κηφισιάς: Αυτά είναι τα μέλη της

0

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς συγκροτήθηκε η Δηµοτική Επιτροπής Ισότητας Δήµου Κηφισιάς.

Παράλληλα εγκρίθηκε και το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ).

Μέλη ορίστηκαν οι εξής

Η Δηµοτική Σύµβουλος Αγγελική Παπάζογλου ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η Δηµοτική Σύµβουλος  Σοφία Πάντου εκ µέρους των λοιπών Παρατάξεων του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Η προϊσταµένη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Σµαράγδα Πετρίδου, ως υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρώτρια την  Μαριάννα Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταµένη του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.

Η  Ευαγγελία Σωτηροπούλου, ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήµου.

Η   Εριφύλη Γαλλή ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης και ως αναπληρωµατικό µέλος η  Βάλια Παπαδηµητρίου.

Η   Ευθυµία Ιωαννίδου ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου / φεµινιστικού συλλόγου / φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων και ως αναπληρωµατικό µέλος η  Χαρά Βλαστάρη – Διοβουνιώτου.

Η   Λάουρα Αλιµπρανίτη και ο Χρήστος Μαντάς ως εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων.

Η διάρκεια της θητείας της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας ορίζεται στα 2,5 έτη κατ’ αναλογία της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.