Έκτακτες προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά και στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

0

Πενήντα προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Κηφισιάς, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της 66ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο email της Ανθοκομικής Έκθεσης : [email protected] ή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή τους με email να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην είσοδο του γραφείου της Ανθοκομικής Έκθεσης, στην διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 3, 14562 Κηφισιά, απευθύνοντάς την στην ¨ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ” (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007 112, 210 8019566).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως  την Τρίτη 26 Μαΐου.

Δήμος Πειραιά

Σαράντα εποχικούς υπαλλήλους για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, θα προσλάβει ο Δήμος Πειραιά.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για 4 μήνες στις ειδικότητες:

ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 2
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 1
∆Ε Σιδηρουργών 2
∆Ε Ξυλουργών 3
∆Ε Οικοδόμων 2
∆Ε Πλακάδων 3
∆Ε Ελαιοχρωματιστών 16
∆Ε Υδραυλικών 3
∆Ε Ηλεκτρολόγων 3
∆Ε Σοβατζήδων 2
∆Ε Οδηγών 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µέσω του e-mail [email protected]από τις 25 έως και τις 29 Μαΐου, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ. Παράλληλα θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:

– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
– Βεβαίωση Ανεργίας.
– Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα
– Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση, για τις ειδικότητες που απαιτείται.
– Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, ανάλογα µε τον κατατιθέµενο τίτλο σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.