ΟΤΑ: Ποιες είναι οι νέες ευθύνες των Δήμων & πλάνο έκτακτης ανάγκης

0

Tρεις επιπλέον ευθύνες αποκτούν οι Δήμοι μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Το ΥΠΕΣ ζητά οι ΟΤΑ να καταρτίσουν και πλάνο έκτακτης ανάγκης.

 

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ:

 1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενων κινήσεων της παρ. 2 του άρθρου πρώτου. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.
 2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.
 3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου των υπουργών της κυβέρνησης για τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, ο υφυπουργός Θ. Λιβάνιος τόνισε ότι «οι δημοτικές αρχές οφείλουν να φροντίσουν να μην βρίσκεται κανένας άστεγος στο δρόμο αυτές τις δύσκολες ώρες». Πρόσθεσε ακόμα ότι θα γίνεται η διανομή από τα συσσίτια μόνο  κατ’ οίκον. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι επιφορτισμένοι και για τους Ρομά, να ενημερωθούν και να προστατευθούν, κατέληξε.

Ποιες υπηρεσίες των δήμων και περιφερειών πρέπει να λειτουργούν

Παράλληλα σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας καταγράφονται πρόσθετες υπηρεσίες των δήμων και περιφερειών που πρέπει να είναι σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα:

Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Δ.Ε.Υ.Α.

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Φ.Ο.Δ.Σ.Α

και όπου υπάρχουν:

Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Γ.Ο.Ε.Β.

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Τ.Ο.Ε.Β.

 

Τι ζητούσε η προηγούμενη εγκύκλιος

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη εγκύκλιο του το ΥΠΕΣ ζητούσε να παραμείνουν ανοιχτές οι παρακάτω υπηρεσίες:

ΟΤΑ α΄ βαθµού:

 •  Υ̟πηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης και α̟ποχέτευσης
 • Υ̟πηρεσίες Κοιµητηρίων
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικές Υ̟ηρεσίες (∆ηµοτικά Ιατρεία, Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
 • ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (ό̟που υφίσταται)
 • Ληξιαρχεία
 • Τεχνικές Υ̟ηρεσίες
 • ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (ιδίως Προµηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση ∆α̟πανών)
 • Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας
 • ΟΤΑ β΄ βαθµού
 • Υ̟ηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (ιδίως υ̟ο̟ερί̟τωση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικής Προστασίας
 • Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
 • ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (ιδίως Προµηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση ∆α̟ανών)

Πλάνο έκτακτης ανάγκης

Τέλος με άλλη εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ ζητά οι ΟΤΑ να καταρτίσουν πλάνο έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα:

«Όλοι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες καθώς και τα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ αρμοδιότητάς τους ή στα οποία συμμετέχουν, περιλαμβανομένων των συνδέσμων ΟΤΑ), θα πρέπει να καταρτίσουν πλάνο εργασιών για όλες τις οργανικές τους μονάδες, τόσο κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε με εκ περιτροπής εργασία με παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, είτε με τον ορισμό βαρδιών, όσο και με καθορισμό προσωπικού ασφαλείας για τις κρίσιμες υπηρεσίες που θα πρέπει να λειτουργούν σε περίπτωση πλήρους αναστολής της λειτουργίας», τονίζεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.