Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Άνοιξαν οι αιτήσεις εγγραφής για την «Κατασκήνωση 2020»

0

Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού & η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού διοργανώνουν και φέτος τον θεσμό της Κατασκήνωσης.

Η κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί στο «The Ranch» το διάστημα 16 Αυγούστου με 30 Αυγούστου 2020, στο Σοφικό Κορινθίας.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα πραγματοποιηθούν από 16 έως και 22 Ιουλίου 2020 και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε εδώ

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (να επισυναπτούν ή να αποσταλλούν εντός 3 ημερών):

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο –εφόσον δεν είναι δημότης Φιλοθέης-Ψυχικού)
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2019. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό , να προσκομιστεί το εκκαθαριστικό του 2018 και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των οικον. στοιχείων
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται την παροχή κατασκήνωσης για τα παιδιά τους από το ασφαλιστικό τους ταμείο

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση (κατατίθενται ηλεκτρονικά):

 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας σε ισχύ ( για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου)
 • Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (για την πολυτεκνία)
 • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ (για γονείς Α.με.Α)
 • Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή αποδεικτικό δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης
 • Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες, ότι τελεί σε διάσταση και δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια)
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ
 • Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς)
 • Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Η Διεύθυνση κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και αν απαιτηθεί να συναχθεί έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από τον Κοινωνικό Λειτουργό.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.