Ελάτε στην παρέα μας

Κοινωνία

Ανακοίνωση του Δήμου Περάματος για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων

Δημοσιεύθηκε

στις

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Περάματος στην οποία καλεί τους δημότες να δηλώσουν τυχόν προσαυξήσεις στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου 2020.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Δήμου: 

 

«Ανακοίνωση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020»

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού, αναφέρεται: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να προβείτε στη δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον Δήμο. Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 1η .1.2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας του Δήμου στα τηλ. 213 2037267 και 213 2037272.”

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ