Περιβαλλοντική & πολιτισμική συνεργασία του Δήμου Πεντέλης με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

0

Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής και πολιτισμικής συνεργασίας υπέγραψαν η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών Νικόλαος Θυμάκης.

Μέσα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο μίας διαλεκτικής και διεπιστημονικής συνεργασίας οι δύο πλευρές στοχεύουν:

  • Στη σύγχρονη περιβαλλοντική και πολιτισμική ανάδειξη των χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης, με περιβαλλοντικά έργα και δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή μέσω καλών πρακτικών διαπεριφερειακής συνεργασίας.
  • Στην αξιοποίηση των φυσικών και ιστορικών τοποσήμων της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του αποθέματος των τοπικών κοινωνιών.
  • Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση θεματικών φυτεύσεων σχετιζομένων με τη διατήρηση και προβολή της ενδημικής χλωρίδας του Πεντελικού.
  • Στη διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά, μορφωτικά και πολιτισμικά ιδρύματα καθώς και με τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης και την ενεργοποίηση φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε
σχετικά: «Ο Δήμος Πεντέλης και εγώ προσωπικά έχουμε θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τον περιβαλλοντικό και πολιτισμικό σχεδιασμό ως έναν από τους πιο νευραλγικούς άξονες του προγράμματός μας στον οποίο στέκομαι με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη του Πεντελικού, η ατζέντα της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί κοινό πεδίο της περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς δημόσιας πολιτικής σκηνής και διαβούλευσης, η ολιστική διαχείριση των βιώσιμων πόρων και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά παράλληλα και η ιδιαίτερη σημασία που φέρουν για εμένα ως μητέρα τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν αδήριτη συνθήκη της αντίληψης του ρόλου και της δράσης μου.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΙΓΕ θα αποτελέσει μία γόνιμη και δημιουργική αφετηρία δράσεων που θα αναβαθμίσουν την περιβαλλοντική ατζέντα του Δήμου μας και θα κινητοποιήσουν τα παιδιά και τους μαθητές μας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και επαφής με τον τόπο μας».

Ο Πρόεδρος του ΙΓΕ Νίκος Θυμάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, με βάση τις καταστατικές αρχές του, προωθεί και εκπαιδεύει για την άριστη πρακτική σε γεωργία και κηπουρική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπέγραψε και το συγκεκριμένο σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Πεντέλης.»

Παρούσες στην υπογραφή ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη και η αρμόδια για πολιτισμικές δράσεις γεφύρωσης και ανάδειξης Αντιδήμαρχος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης Άρτεμις Αργύρη.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.