Παραμένει αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας η Ανθή Παπακώστα

0

Νέα θητεία αντιδημάρχου, Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,  για την Ανθή Παπακώστα

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος, ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο Παπακώστα Ανθή του Χρήστου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με θητεία από 10 Μαρτίου 2021 έως και 09 Μαρτίου 2022 και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Α. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης και πιο συγκεκριμένα:
– Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.
– Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
B. Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος είναι αρμόδια για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Γ. Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται αρμόδια για την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Δ. Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά την διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του.
ΣΤ. Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.