Οι 10 Άξονες του προγράμματος από την υπ. Δήμαρχο Νέας Ιωνίας Δ. Θωμαΐδου

0

Παρουσιάστηκαν οι 10 άξονες του προγράμματος από την “Δύναμη Προοπτικής”

1. Χωροταξία-Υποδομές-Περιβάλλον.

 • Προγραμματίζουμε έγκαιρα τα Τεχνικά έργα και τις Υποδομές,

 • Επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική του Δήμου στο θέμα των χρήσεων της γης,

 • Εκπονούμε και εφαρμόζουμε κυκλοφοριακές μελέτες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την τόνωση του Εμπορικού κόσμου.

2. Ποιότητα Ζωής και βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος

Βασικές μας επιλογές

 • η Συντήρηση και αναβάθμιση με καινοτόμες παρεμβάσεις των χώρων Πρασίνου στην πόλη μας,

 • η Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου μέσα από την δυνατότητα αυτοπαραγωγής των κτιρίων (Netmetering)

 • η Αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου με έξυπνες εφαρμογές διευκόλυνσης των δημοτών (smartcities).

3. Ασφάλεια

 • Επιδιώκουμε τη διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη της εγκληματικότητας,

 • Προκρίνουμε την Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Φύλαξης όλων των Σχολικών Μονάδων

 • Προχωρούμε στη Σύσταση τοπικού Συμβουλίου κατά της εγκληματικότητας

4. Κοινωνική Πολιτική

Στις άμεσες ενέργειες μας

 • η Στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου μας (Κ.Α.Π.Η, Κοινωνική Υπηρεσία, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Πρόληψης Ίριδα)

 • ο Εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας – “ΚΕΒΡΕΦΟ”,

 • η Ίδρυση πολυδύναμου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης

5. Προώθηση της καινοτομίας και της εξυπηρέτησης του Πολίτη

Καθιερώνουμε

 • τη «Γραμμή του Δημότη» χωρίς χρέωση,

 • την Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών (Οδηγός πόλης) προς τους Δημότες. Ενεργοποιούμε όλες τις Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης και των Συλλογικών Φορέων.

6. Απασχόληση

 • Προχωρούμε στην Ίδρυση Δημοτικού Κέντρου  Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας 

 • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία με Προστατευόμενες Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, Ανέργων Νέων Επιστημόνων στο πλαίσιο ενίσχυσης των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων

7. Τοπική Οικονομία

 • Στήριξη του Εμπορικού κόσμου της πόλης μας.

 • Δημιουργία  Δημοτικής Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομίας .Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επιχειρηματικής πλατφόρμας. 

 • Αναπροσαρμογή της πολιτικής των Δημοτικών Τελών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της πόλης μας.

8. Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του τόπου μας.  Άμεσα προχωράμε στη

 • Ψηφιοποίηση και ανάδειξη μέσα από στοχευμένες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας,

 • στην Καθιέρωση θεσμών υπερτοπικού χαρακτήρα με τα σημαντικά γεγονότα που προσδιόρισαν την φυσιογνωμία της πόλης μας,

 • στην Εφαρμογή Ετήσιου Πολιτιστικού Προγράμματος της πόλης μας,

 • στη Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας για τη χάραξη προσκυνηματικών δρόμων αστικού τύπου στην  πόλη μας.

9. Αθλητισμός

 • Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.

 • Αναμόρφωση του κανονισμού χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Άρτιες υποδομές και κατάλληλο έμψυχο δυναμικό.

 • Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Αθλητισμού σε  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( Τρίτη Ηλικία, ΑΜΕΑ κλπ).

10. Παιδεία

 • Ανασυγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Ανοικτή επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Συλλόγων Γονέων, τις Σχολικές Μονάδες και τα κατά τόπους Σωματεία των Εκπαιδευτικών.

 • Σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς ιδρύουμε: Παρατηρητήριο Ενδοσχολικής και Ενδοοικογενειακής Βίας, Κέντρο Διάγνωσης και Στήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.