Η Δέσποινα Θωμαΐδου όρισε τους αντιδημάρχους Νέας Ιωνίας

0

Σε θέσεις διοίκησης όλη η παράταξη

Η δήμαρχος Νέας Ιωνίας, κα Δέσποινα Θωμαΐδου ανακοίνωσε τα ονόματα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που θα στελεχώσουν τις έξι αντιδημαρχίες του δήμου για τον επόμενο χρόνο:

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βλασσά, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, (εκτός του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης, ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βλασσά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και των Τμημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επί πλέον, ορίζει τον κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Επίσης, στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελική Σακκαλόγλου, Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας, μεταβιβάζοντας την οργάνωση , παρακολούθησης συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Γραφείου

Δημοτικής Συγκοινωνίας και των παρακάτω οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
α) Τμήμα Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών
β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Την διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής και τις Παιδικές Χαρές.
Την εποπτεία για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.
Επί πλέον, ορίζει την κ. Αγγελική Σακκαλόγλου Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Χατζή Ελένη, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, με αρμοδιότητες την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου, με την συνεργασία όλων των Τμημάτων και των

Διευθύνσεων, προς όφελος της Υπηρεσίας και των πολιτών
Επίσης, μεταβιβάζει στην κ. Ελένη Χατζή την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελένη Αλατσίδου, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, Επίσης, μεταβιβάζει στην κ. Αλατσίδου Ελένη την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία, οργάνωση και την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Μεταβιβάζει την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης, ορίζει τον κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τις ασκεί η Δήμαρχος.
Β. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σακκαλόγλου Αγγελική που αναπληρώνει τη Δήμαρχο.

Τα μέλη των Επιτροπών
Παράλληλα, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας, κ. Κωνσταντίνος Κουλούρης, κάλεσε το Σώμα στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/9/2019- 6/11/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των δύο επιτροπών του δήμου είναι τα εξής:

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά Μέλη:

 1. ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 3. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 4. ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
 5. ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 2. ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
 4. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 5. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 6. ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
 7. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη:

 1. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 5. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
 6. ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

 1. ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 3. ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
 4. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
 5. ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
 6. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
 7. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.