Ελάτε στην παρέα μας

Νέας Ιωνίας

Απόλυτη δικαίωση της Δ. Θωμαΐδου για τα ΜΑΠ – Έκθετη στα μάτια όλων η αντιπολίτευση

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκανε δεκτή την προσφυγή της δημάρχου Νέας Ιωνίας και θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους οι εργαζόμενοι 

Με τον πιο πανηγυρικό τρόπο δικαιώθηκε η δήμαρχος Νέας Ιωνίας, κα Δέσποινα Θωμαΐδου, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το θέμα τον Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων του Δήμου, καθώς έγινε δεκτή η προσφυγή με αίτημα να αποτιμηθούν σε χρήματα προς τους εργαζομένους τα ΜΑΠ των προηγούμενων ετών που δεν είχαν δοθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή της Νέας Ιωνίας είχε αποφασίσει τα δυο χρόνια (2017 και 2018) να πάρουν ΜΑΠ και τα άλλα δυο χρόνια (2019 – 2020) να τα πάρουν σε χρήμα. Με πρόσφατο νόμο οι Δήμοι υποχρεώθηκαν να δώσουν σε χρήμα την αξία των μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να δοθούν μέσα στο έτος που αφορούσαν.

Όμως για να τα πάρουν σε χρήμα απαιτείτο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε μόνο τον προσδιορισμό των δικαιούχων εργαζομένων και το ύψος των ποσών που θα ελάμβανε ο καθένας.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2020 οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, καταψήφισαν τον κατάλογο των δικαιούχων και τα ποσά που θα λάμβανε ο καθένας.

Τότε η δήμαρχος πήρε τη γενναία απόφαση να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη και με τα εμπεριστατωμένα επιχειρήματα που συνόδευσε την προσφυγή της κατάφερε να δικαιωθεί και προφανώς να εκθέσει όσους είχαν άλλη θέση.  Το σημαντικότερο βέβαια είναι πως δίνεται μία λύση που ικανοποιεί τους εργαζόμενους του δήμου σε μία πολύ δύσκολη περίοδο.

 

Η προσφυγή στην Αποκεντρωμένη

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της προσφυγής που κατέθεσε η δήμαρχος στην Αποκεντρωμένη:

“ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κου.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Της Δέσποινας Θωμαΐδου του Ιωάννη, Δημάρχου Νέας Ιωνίας, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου

ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθμ. 249/2020 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.Ιωνίας

Με την προσβαλλόμενη πράξη απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το θέμα για την αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) καθώς και ο κατάλογος των δικαιούχων των ετών 2019 και 2020 χωρίς ειδική αιτιολογία όπως απαιτεί μια τέτοια απορριπτική απόφαση.
Σαν Δήμαρχος της πόλης Ν. Ιωνίας έχω άμεσο έννομο συμφέρον να ζητήσω να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση, διότι αφενός αντίκειται στο Nόμο και αφετέρου υποχρεώνομαι να παρανομήσω, διότι η εκτέλεση μιας παράνομης απόφασης, σαν την προσβαλλόμενη, θα μου προκαλέσει ποινικές και αστικές ευθύνες.
Η προσβαλλόμενη απόφαση είναι προφανώς παράνομη, αντίκειται σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, δεν έχει καμία αιτιολογία επί της ουσίας, αλλά όπως διατυπώθηκαν προφορικά οι απόψεις της πλειοψηφίας διαφωνούν με την καταβολή των ΜΑΠ σε χρήμα.
Και συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4735/2020, το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου 4483/2017 τα μέσα ατομικής προστασίας του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενεστέρων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών κ.λ.π.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει υποχρέωση και όχι δυνητική ευχέρεια των ΟΤΑ να χορηγήσει αποτιμώντας σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας τα οποία δεν χορηγήθηκαν εντός του έτους που αφορούσαν.
Όπως προκύπτει από την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου μας με αρ.πρωτ. 31341/23-12-2020, για το Δήμο μας εκκρεμούσε η χορήγηση προς τους δικαιούχους των ΜΑΠ των ετών 2019 και 2020, για τα οποία έτη προκηρύχθηκε διαγωνισμός το 2020, λόγω του ότι καθυστέρησε ο προγενέστερος διαγωνισμός που αφορούσε τα προηγούμενα έτη και λόγω έκπτωσης του τότε αναδόχου.
Στα πλαίσια αυτά εισήχθει θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 2020, επί του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία ζητείτο από το ΔΣ να καθορίσει τους δικαιούχους εργαζομένους ΜΑΠ και την αποτίμηση αυτών σε χρήμα για τα έτη 2019 κι 2020.
1) Η εισήγηση αυτή στηρίχθηκε στο με αρ.πρωτ 30773/16-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Προσωπικού
2) Στη με αρ.πρωτ 31185/22-12-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών ότι υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς
3) Στη με αρ. πρωτ. 14114/24-7-2020 μελέτη προμήθεια ΜΑΠ, όπου προβλέπονται οι ποσότητες και τιμές μονάδος και σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί για τα έτη 2019 και 2020 πλην όμως ο διαγωνισμός ματαιώθηκε με τη υπ. αριθμ. 348/24-11-2020 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του ότι είχε καθυστερήσει η διαδικασία του διαγωνισμού με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον αδύνατη η ολοκλήρωση του εντός του έτους.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία τέθηκαν υπ’ όψιν του ΔΣ το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του νόμου 4735/21020 όφειλε να ορίσει τους δικαιούχους, το ύψος των οφειλών, τον τυχόντα αριθμό των δόσεων για την υποχρεωτική αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ, όπως έχω προαναφέρει.
Πλην όμως το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την επίμαχη συνεδρίαση του χωρίς καμία αιτιολογία απέρριψε τη λίστα των δικαιούχων και τις οφειλές, δεν καθόρισε των αριθμό των δόσεων και κατά πλειοψηφία απέρριψε την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο και αν πράγματι υπήρχε ουσιαστική διαφωνία ή αλλαγή στον αριθμό των δικαιούχων ή στο ύψος των οφειλών αυτό θα ήταν αποδεκτό στα πλαίσια του Νόμου, πλην όμως οι πλειοψηφούντες σύμβουλοι απέρριψαν συλλήβδην το θέμα χωρίς επιμέρους αλλαγές ή διαφοροποιήσεις όπως εδικαιούντο με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία εφαρμογής του νόμου και η προσβαλλομένη απόφαση να είναι άκυρη ως προέχοντος παράνομη.
Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου εμποδίζει την εκτέλεση του νόμου, όπως αναφέρεται παραπάνω με αποτέλεσμα, λόγω του αρνητικού της χαρακτήρα, να μην δύνανται να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και το ύψος των οφειλών, με συνέπεια την μη εφαρμογή του νόμου που οφείλω ως Δήμαρχος, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο να εφαρμόζουμε και να εκτελούμε.
Κατόπιν των ανωτέρω με την παραπάνω ιδιότητά μου δικαιούμαι ως έχουσα άμεσο συμφέρον εφόσον σύμφωνα με το νόμο υποχρεούμαι να εκτελώ τις απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να ζητήσω την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου διότι βάλει ευθέως κατά του νόμου.
Επειδή δεν υποχρεούμαι να εκτελώ παράνομες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή νόμιμη βάσιμη και αληθινή είναι η ανωτέρω προσφυγή μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Να ακυρωθεί η υπ. αριθμ. 249/2020 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου ως προεχόντως παράνομη.

Με εκτίμηση
Η Δήμαρχος
Δέσποινα Θωμαΐδου”

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ