Ελάτε στην παρέα μας

Νέας Ιωνίας

Αιχμές ανάμεσα σε δημοτική αρχή και αντιπολίτευση στη Νέα Ιωνία

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση μετά ανακοινώσεων από μερίδα της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

Αρχικά, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών της πόλης κ. Αριστείδης Χατζησαββίδης σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

“Αγαπητοί συμπολίτες συμπολίτισσες

Η ενημέρωση αυτή αναφέρεται στην πολιτική του κ. Μανούρη της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/4/2023 που έφερε ως θέμα το 1ο της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αλλαγή θέσης Οικίσκου Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών» που αφορά την περιοχή της Αλσούπολης και «ζητά να αποφασιστεί με ψηφοφορία η άμεση εφαρμογή της επομένης παραγράφου. Να γίνει άμεσα διαβούλευση με τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους κατοίκους της περιοχής και να αποφασιστεί, με την σύμφωνη γνώμη και της Τεχνικής Υπηρεσίας η μετακίνηση του εν λόγω οικίσκου σε άλλο σημείο που θα κριθεί ότι είναι κατάλληλο».      Σας ενημερώνω, όσοι δεν γνωρίζετε, ότι ο κ. Μανούρης, μετά τις εκλογές του 2019 διορίστηκε ως υψηλόβαθμο και υψηλόμισθο πολιτικό στέλεχος, στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που ασχολείται με τα σκουπίδια και τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Τα έσοδα του ΕΔΣΝΑ προέρχονται κυρίως από ανταποδοτικά τέλη όλων των Δήμων της Αττικής, που τα πληρώνουν οι κάτοικοι.  Ο κ. Μανούρης σταμάτησε τον εργολάβο και στον Περισσό. Αντί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του φορέα που πληρώνεται (ΕΔΣΝΑ), τα εμποδίζει. Αν διαφωνεί με την πολιτική του ΕΔΣΝΑ γιατί δεν παραιτείται; Για να μην στερηθεί την υψηλή αντιμισθία; Αντί να συμβάλει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που για πρώτη φορά ξεκίνησε στην πόλη μας με πράξεις, την εμποδίζει. Κατά τα άλλα υποκρίνεται προς τους συμπολίτες μας, πως τάχα θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της πόλης μας. Με τις ενέργειες του αυτές, αφ’ ενός  εμποδίζει παντοιοτρόπως να φανεί το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής και για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και την για πρώτη φορά αξιοποίηση των σκουπιδιών που είναι πλούτος και αφετέρου υπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα.                                                              Η Προγραμματική Σύμβαση   του Δήμου μας με τον ΕΔΣΝΑ ξεκίνησε το 2020 όπως αναφέρεται στον σύνδεσμο: Στην Οικονομική Επιτροπή αποφασίσαμε στις 22 Δεκεμβρίου 2020  και συνάψαμε «Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας με αντικείμενο τις: Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας  Αττικής».              (Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) με ψήφους ΕΠΤΑ (7) ΥΠΕΡ τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7)Γρίβα Ελένη αναπληρωματικό μέλος 8)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος.και ΕΝΑ(1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) και:                                                                                                                                                                                                                                                  α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης ανάμεσα στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αντικείμενο τις «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         β. Ορίζει τον κ. Κατσορίδα Ανδρέα-Διευθυντή Περιβάλλοντος ως μόνιμο μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την Προϊσταμένη του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών Αναστασία Γεωργακοπούλου ως αναπληρωτή του.                                                                                                                                                                                 γ. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας  Θωμαΐδου Δέσποινα για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης και κάθε άλλης σχετικής με τη σύμβαση προβλεπόμενης ενέργειας.

 Στις 29/1/21 υπογράφηκε η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που ΕΠΙΚΥΡΏΘΗΚΕ με απόφαση της Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 13Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 στην οποία από την αντιπολίτευση συμμετείχε μόνη η κυρία Αγγελακοπούλου της Παράταξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» η οποία ψήφησε παρόν, ενώ στην Οικονομική Επιτροπή η ίδια Παράταξη ψήφισε υπέρ της Προγραμματικής.                Θέλω να γνωρίζετε αγαπητοί συμπολίτες – συμπολίτισσες ότι οι Προσκλήσεις με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής εκτός από τα μέλη, τους αναπληρωματικούς, ενημερώνουν και τους επικεφαλής των Παρατάξεων. Αν ήθελαν διαβούλευση οι Παρατάξεις θα το ζητούσε τότε ο κ. Μανούρης και θα συμμετείχε στην συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής. Διαβάστε αναλυτικά την χωροθέτηση στον παρακάτω σύνδεσμο :    <<Χωροθέτηση και εγκατάσταση 22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ – ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4,5 και 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ, 1 <<ΕΞΥΠΝΟΥ>> ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 1 <<ΕΞΥΠΝΗΣ>> ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 3 ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και 80 ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με ΕΔΣΝΑ>>.   Στο πλαίσιο της με Α.Π.: 1124/29-01-2021 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 9Κ6ΨΟΡ05-ΙΩΡ) μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτύου συλλογής το όφελος για το Δήμο μας, μαζί με τα τέσσερα απορριμματοφόρα για τον καφέ κάδο, τους καφέ κάδους κ.λ. είναι περίπου (5) πέντε εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνεται -μεταξύ των άλλων- την δωρεάν διάθεση:  

Οκτώ (8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ –ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οκτώ (8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ –ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 5 ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Έξι  (6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ –ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ενός (1) «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μιας (1) «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα για δωρεάν τοποθέτηση από τον ΕΔΣΝΑ.

Τριών (3) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ογδόντα (80) πλαστικών κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι αυστηρό. Προβλέπονται πέναλτι που αν δεν συμμορφωθούμε,  θα πενταπλασιάσουν το κόστος απόθεσης στη χωματερή και φυσικά την  οικονομική επιβάρυνση των ανταποδοτικών τελών που επιβαρύνονται οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του Δήμου.                  Σας υπενθυμίζουμε ότι ΕΜΕΙΣ μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη κατά 10% το 2020 και θέλουμε την περαιτέρω μείωση, μέσω των δράσεων της ανακύκλωσης που υλοποιούμε και της πολιτικής «πληρώνω όσο πετάω». Με συμπαράσταση, τους πάρα πολλούς Δημότες που θέλουν μία καθαρή πόλη, την ανακύκλωση των σκουπιδιών θα ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ με όσες μεθοδεύσεις και εμπόδια δυστυχώς, βάζει η Αντιπολίτευση.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”

 

Στην αντεπίθεση πέρασαν οι Παναγιώτης Μανούρης από τη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» και Χρήστος Κανλής από την «Ενότητα για την Νέα Ιωνία» με την εξής ανακοίνωση:

“Μετά την Αποτυχία τα Ψέματα

Φίλες  και  Φίλοι

Το τελευταίο διάστημα, ενόψει και των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών , η κα Δήμαρχος έχει επιδοθεί σε έναν ευτελή αγώνα σε βάρος όλων των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης με προφανή στόχο να συγκαλύψει τις πολιτικές της επιλογές που έχουν φέρει σε παρακμή την πόλη και με απώτερο σκοπό να παραπλανήσει τους πολίτες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην διαχείριση των υποθέσεων των Δήμου μας. Ενώ οι διατάξεις «Θεοδωρικάκου» έδωσαν το δικαίωμα στην Δήμαρχο να διοικεί χωρίς να ρωτά το Δημοτικό Συμβούλιο , η τελευταία απευθύνεται στους πολίτες και λέει ασύστολα ψέματα :

  • Είναι ψέμα ότι δεν μπορεί να διοικήσει τον Δήμο επειδή οι δημοτικές παρατάξεις της Αντιπολίτευσης είναι «κακές» και μπλοκάρουν τις διαδικασίες.
  • Είναι ψέμα ότι την εμποδίζει η Αντιπολίτευση να πραγματοποιήσει το πρόγραμμά της.
  • Είναι ψέμα ότι δεν μπορούν να υπερψηφιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιοτα σχέδια που θέλει να υλοποιήσει επειδή τάχα διαθέτει μόλις επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους σε σύνολο 41 και άρα δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αλήθεια είναι ότι :

–  Η Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή διοικούν ανεμπόδιστα τον Δήμο και υλοποιούν το όποιο πρόγραμμα τους

–  Αποφασίζουν για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την πόλη μας μόνοι τους , με τις ψήφους των επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων που διαθέτουν .

–  Δεν αναζήτησαν πολιτικές συγκλίσεις και συναινέσεις με καμία Δημοτική Παράταξη από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και σήμερα.

– Η Δήμαρχος αρνείται την διαβούλευση με τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων ακόμη και την ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος

–  Η Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή απαξιώνουν , σταθερά και αδιάλειπτα , τους 34 Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης που εκπροσωπούν ποσοστό 80% των πολιτών της πόλης μας .

Όλα τα παραπάνω μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει  παρακολουθώντας την ζωντανή ροή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί θα δει ότι ΥΠΕΡψηφίζονται ακόμα και με επτά θετικές ψήφους της Δημοτικής Αρχής όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο (πχ. Προϋπολογισμός και οι αναμορφώσεις του, Τεχνικό Πρόγραμμα και οι αναμορφώσεις του , Απολογισμοί, Ισολογισμοί κλπ). Παρότι τα ζητήματα αυτά μπορεί και να  καταψηφίζονται από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης , αποφασίζονται μόνο με τις 7 ψήφους της Δημοτικής Αρχής.

Όλα αυτά γίνονται από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα επειδή προβλέφθηκαν από τους δύο Νόμους του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου. Οι διατάξεις «Θεοδωρικάκου» ψηφίστηκαν τον Αύγουστο του 2019 για να δώσουν λύση σε όλους τους Δήμους της Επικράτειας, που οι νέες Δημοτικές Αρχές δεν είχαν πλειοψηφία εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορούν να διοικούν χωρίς συμπράξεις με την Αντιπολίτευση. Οι διατάξεις «Θεοδωρικάκου» μετέφεραν τα σημαντικά θέματα να αποφασίζονται στην Οικονομική Επιτροπή κυρίως, αλλά και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που την πλειοψηφία των μελών τους την έδωσαν  (οι ίδιες διατάξεις) στην παράταξη της Δημάρχου. Γι αυτό άλλωστε κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας πρόσφατα.

Άρα η Δήμαρχος έχει πλήρη την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας. Δεν εμποδίστηκε σε τίποτε απλά επειδή δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε . Για το τέλμα  που έχει φέρει στην Ιωνία κατά την τετραετή θητεία της φέρνει αποκλειστικά την ευθύνη . Γι αυτό και  με την υποκρισία και τα ψέματα προσπαθεί να συγκαλύψει τις πράξεις της που μας έχουν οδηγήσει στο βάλτο της απραξίας και της οπισθοδρόμησης .

Για τις Δημοτικές Παρατάξεις

 

«Δημιουργία Αλληλεγγύη»  Παναγιώτης Μανούρης

 

«Ενότητα για την Νέα Ιωνία»  Χρήστος Κανλής”

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ