Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου: Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση , Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές ειδικότητες κλάδων αιχμής

0

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την έναρξη του  προγράμματος –δράσης  του  ΟΑΕΔ «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση , Πιστοποίηση  και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων  ηλικίας 30-49 ετών  σε τεχνικές ειδικότητες κλάδων αιχμής»

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Το ανωτέρω  πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)
  2. Η συνολική διάρκεια του κάθε  προγράμματος κατάρτισης είναι 580 ώρες  και περιλαμβάνει :
  3. Θεωρητική Επαγγελματική κατάρτιση στις 200 ώρες στην ειδικότητα επιλογής
  4. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων
  5. Πρακτική άσκηση 380 ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.520 ευρώ.

Επίσης , οι ωφέλειες της δράσης συνίστανται για τους ανέργους :

  • Στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους προφίλ και στην περαιτέρω εξέλιξη  του βιογραφικού τους
  • Στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Πλατεία ΗΣΑΠ) ώρες 7.30 π. μ. – 15.30 μ. μ. τηλ. 2109425016.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.