Σχεδιασμός επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Μεταμόρφωση

0

Σε εξαιρετικό κλίμα και με διάθεση αμοιβαίας συνεργασίας συζητήθηκε η αναθεώρηση του προγραμματισμού επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης μεταξύ του Δημάρχου, Στράτου, κ. Ευστράτιου Σαραούδα και του Εκτελεστικού Προέδρου της ΕΔΑ Αττικής, κ. Πιέρρου Χατζηγιάννη.

Το αντικείμενο της συζήτησης εστιάστηκε στις παραμέτρους που δύνανται να ενισχύσουν την ένταξη περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο ήδη προγραμματισμένο πενταετές πλάνο ανάπτυξης 2020-2024, με την ανάλυση από την πλευρά του κ. Χατζηγιάννη, όλων των οικονομικών και τεχνικών κριτηρίων που καθορίζουν τη διαμόρφωση του σχεδιασμού επεκτάσεων του δικτύου φυσικού αερίου.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο προσδιορισμός των βασικών αναγκών του Δήμου, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών του και τον εντοπισμό των πρωταρχικών σημείων του ενδιαφέροντός τους, ενώ προσδιορίστηκαν οι ενέργειες που θα συντελέσουν θετικά στην πύκνωση των συνδέσεων στο ήδη υφιστάμενο δίκτυο. Να σημειώσουμε πως σήμερα το ποσοστό κάλυψης του δικτύου στο Δήμο Μεταμόρφωσης ανέρχεται περίπου στο 30%.

Χαρτογράφηση την κτηρίων του Δήμου
Για τη δρομολόγηση των περαιτέρω ενεργειών επισημάνθηκε, από κοινού, ότι σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί η χαρτογράφηση την κτηρίων του Δήμου όπου λειτουργούν διοικητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και νοσοκομειακά κτήρια, ιατρικά κέντρα και δομές υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και λοιπά κτήρια παροχής υπηρεσιών του Δήμου. Εν συνεχεία, θα μελετηθούν οι ενεργειακές ανάγκες και απαιτήσεις λειτουργίας τους και με την ένταξή τους στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της, η ΕΔΑ Αττικής θα μεριμνήσει για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών της, με στόχο την αμεσότερη δυνατή εξυπηρέτηση των αιτημάτων του Δήμου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Παράλληλα, ενισχυτικές δράσεις θα σημειωθούν για την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης στο υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής. Επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η διάθεση να υπάρξει άμεση συνεργασία για την υλοποίηση κοινών επικοινωνιακών δράσεων που θα στοχεύουν στην ενημέρωση των δημοτών αναφορικά με τα οφέλη που παρέχει η σύνδεση των ιδιοκτησιών και επιχειρήσεών τους με το φυσικό αέριο. Όπως επίσης, και στην πληροφόρησή τους αναφορικά με τη διαδικασία σύνδεσης, τις οικονομικές διευκολύνσεις που παρέχονται και λοιπές ενημερώσεις. Πέραν της πρόθεσης των δύο μερών να συνδεθούν περισσότεροι καταναλωτές με το δίκτυο φυσικού αερίου, η συλλογή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος δυνητικών καταναλωτών τέθηκε εξίσου σε προτεραιότητα, καθώς συντελεί καθοριστικά στο μελλοντικό σχεδιασμό επεκτάσεων στην περιοχή.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.