Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Δήμος Μεταμόρφωσης: Δημοπρασία για τη μίσθωση περιπτέρου πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με δημόσιες προφορικές προσφορές, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10η πρωινή στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λήτους, για την εκμίσθωση καθορισμένης θέσης προκειμένου να τοποθετηθεί με ευθύνη του μισθωτή περίπτερο επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55 (Ο.Τ. 289) πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Μεταμόρφωση.

Με χρονική διάρκεια των δέκα (10) ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 5.400,00€ όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 7 της υπ΄αριθ. 122/2023 διακήρυξη εκμίσθωσης του περιπτέρου από την υπ΄αριθ. 145/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 540,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο έως την 19η Σεπτεμβρίου 2023 (εντύπως ή ηλεκτρονικά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (οδός Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012942.

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Χατζηαποστόλου Παρασκευή.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του δήμου μέχρι την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ