Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Γιατί η Περιφέρεια δεν ενέκρινε την ΣΜΠΕ για το νέο Mall σε Μεταμόρφωση – Λυκόβρυση

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Χ-τύπος αποκαλύπτει την εισήγηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μεγάλης επένδυσης στα σύνορα των δύο δήμων

Σε αποκλειστικότητα ο Χ-τύπος και το xtypos.gr δημοσιεύουν την αρνητική εισήγηση της Περιφέρειας Αττικής για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυσης «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης», της εταιρίας PANITA LTD.

Η εισήγηση που συντάχθηκε από τον εντεταλμένο σύμβουλο Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Παπαδάκη και εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφέρει τους λόγους που γνωμοδοτεί αρνητικά στην έγκριση της ΣΜΠΕ.

Χαρακτηριστικά, στην εισήγηση σημειώνεται ότι από τη μελέτη του Σχεδίου Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πολεοδομικά μεγέθη, χωρίς να αναλύεται επαρκώς η περιβαλλοντική διάσταση του. Επίσης, δεν προβλέπεται κανένας σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα δημιουργούνται εκεί. Παράλληλα, δεν έχει εξεταστεί η λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ακόμη κρίνεται σκόπιμο να συνταχθούν κυκλοφοριακές και ακουστικές μελέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

Αναλυτικά, η αρνητική εισήγηση της Περιφέρειας έχει ως εξής: “Πρόκειται για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του έργου «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου αναψυχής στη Μεταμόρφωση Αττικής».

Η προτεινόμενη επένδυση, εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις του ν.3894/2010 και συγκεκριμένα στη διαδικασία έγκρισης Π.Δ. ΕΣΧΑΣΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 1624/Β/10.05.2019) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 4669/Β/19.12.2019).

Η επένδυση αφορά στην δημιουργία ενός σύνθετου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου.

Από τη μελέτη του Σχεδίου Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής του Σχεδίου και στην πολεοδομική ρύθμιση που πρέπει να συντελεστεί προκειμένου να καταστεί υλοποιήσιμο το σχέδιο, όπως: όροι δόμησης, συντελεστής δόμησης, επιθυμητές παρεκκλίσεις σε χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, χωρίς όμως να αναλύεται επαρκώς η περιβαλλοντική διάσταση του σχεδίου ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά

– ποιος θα είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ετησίως, ώστε να υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για την κατανάλωση νερού και για τα παραγόμενα απόβλητα (στερεά, υγρά και αέρια),

– ποια θα είναι η επιβάρυνση στις υποδομές των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης, τουλάχιστον όσον αφορά στην αποκομιδή των αποβλήτων,

– ποια θα είναι η επιβάρυνση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης,

– που θα γίνουν οι χώροι πρασίνου και πώς τεκμηριώνονται οι θετικές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τους φυτεμένους χώρους, τη σύνθεσή τους (είδη φυτών και δέντρων) και τις απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδευση των φυτεμένων χώρων κ.λπ.

– ενώ αναφέρεται ότι θα γίνει η χρήση ΑΠΕ, δεν περιγράφεται τι ποσοστό ενεργειακών αναγκών θα καλύπτουν, ποια θα είναι η μείωση εκπομπών CO2 τόσο από τη χρήση ΑΠΕ όσο και από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων κ.λπ.

– ποια θα είναι η επιβάρυνση στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής από την κίνηση των ΙΧ αυτοκινήτων και των φορτηγών τροφοδοσίας αλλά και από τη λειτουργία της ίδιας της επένδυσης στις γύρω περιοχές και ιδιαίτερα στον αστικό ιστό.

Όσα δεν τεκμηριώνονται στην ΣΜΠΕ

Γενικά από την ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης που γίνεται στη ΣΜΠΕ, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η προσαρμογή του σχεδίου στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις αυτής.

Δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ όμβριων και επιφανειακών υδάτων που θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 κ.μ. και μάλλον παραπέμπουν και τα δύο στα όμβρια ύδατα.

Δεν κατέστη κατανοητή η αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού συγκέντρωσης αποβλήτων σε container σε ανεξάρτητους αεριζόμενους χώρους και εντός της περιοχής ανάπτυξης του εξεταζόμενου Σχεδίου. Δεν περιγράφονται επίσης τα είδη των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται (κωδικοί ΕΚΑ) και αν η χωροθέτηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής και από τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ .

Σε κάθε περίπτωση δεν τεκμηριώνεται στη ΣΜΠΕ η ανάγκη δημιουργίας αυτού του χώρου και η συμβατότητά του με τον υπερκείμενο σχεδιασμό.

Δεν έχει γίνει καμία αναφορά σχετικά με την τυχόν όχληση από οσμές που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία της επένδυσης, από τη λειτουργία του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την περιοχή ανάπτυξης του Σχεδίου, αν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και κατ’ ελάχιστον την ομαλή λειτουργία της επένδυσης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εξεταστούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με το εξεταζόμενο έργο .

Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής, αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις μπορούν να μετριαστούν με την προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μέσω του επανασχεδιασμού και του προγραμματισμού των δρομολογίων των τοπικών συγκοινωνιών, χωρίς όμως να υπάρχει ως στοιχείο της ΣΜΠΕ κάποια διαβεβαίωση ότι αυτό θα γίνει από πλευράς του ΟΑΣΑ. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να συνταχθούν κυκλοφοριακές και ακουστικές μελέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

Κίνδυνος για τον Κηφισό

Λόγω της εγγύτητας της περιοχής ανάπτυξης του σχεδίου με τον ποταμό Κηφισό (απόσταση περίπου 1 Km, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ), ενδέχεται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών να συναντηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα απαιτηθούν αντλήσεις υδάτων. Επομένως στην περίπτωση που κατά τις εκσκαφές συναντηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, υπάρχει πολλή μεγάλη πιθανότητα τα αντλούμενα ύδατα να είναι επιβαρυμένα με ρύπους. Προτείνεται, λοιπόν, πριν την διάθεση των αντλούμενων υδάτων σε κατάλληλους αποδέκτες, να εξασφαλιστεί αρχικά η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τον καθορισμό αποδέκτη και του τρόπου διαχείρισής τους, κατόπιν ανάλυσης της χημικής κατάστασης των υδάτων που θα αντληθούν. Επίσης το αντλούμενο νερό των εκσκαφών θα πρέπει να λάβει, ως απόβλητο, τον κατάλληλο κωδικό ΕΚΑ από το αντίστοιχο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

Επίσης αναφορικά με τα επιφανειακά ύδατα, διαπιστώνεται ότι βορειοανατολικά της περιοχής ανάπτυξης του Σχεδίου και σε πολλή κοντινή απόσταση από αυτήν, υπάρχει ρέμα για το οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη ΣΜΠΕ.

Τέλος, όσον αφορά στο Χάρτη Κινδύνου Πλημμύρας που δίνεται στη ΣΜΠΕ, θα πρέπει να προσδιοριστεί σε τι περίοδο επαναφοράς Τ (σε έτη) αναφέρεται.

Αντίθετοι και οι δύο Δήμοι

Οι σχετιζόμενοι με το έργο Δήμοι, Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης έχουν εκφραστεί αρνητικά επι της ΣΜΠΕ με τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

1. Η υπ’ αριθμ. 131/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεταμόρφωσης με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ παραθέτοντας τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει.

2.Η υπ’ αριθμ. 103/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεταμόρφωσης με την οποία δηλώνει την αντίθεσή του στη δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου (MALL) στο ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ Μεταμόρφωσης.

3. Η υπ’ αριθμ. 9/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ παραθέτοντας τους λόγους που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση.

Με βάση όλων των προαναφερθέντων και με δεδομένο ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει ως προτεραιότητα τις περβαλλοντικές παραμέτρους κάθε ενέργειας που αφορά το Λεκανοπέδιο, λαμβάνοντας πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις απόψεις της Αυτοδιοίκησης ά βαθμού και των τοπικών κοινωνιών, προτείνεται η αρνητική γνωμοδότηση του σώματος επί της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ