Ελάτε στην παρέα μας

Εργασία

Προκήρυξη πρόσληψης 16 ατόμων στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας εξέδωσε προκήρυξη πρόσληψης 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Η θέση αφορά την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και η σύμβαση θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονταιΤι δικαιολογητικά χρειάζονται

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007
  • Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου από 03-03-2020 έως και την 09-03-2020.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ