Ελάτε στην παρέα μας

Λυκόβρυσης - Πεύκης

Συνεχίζονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα μέσω τηλε- εκπαίδευσης για τα ακόλουθα προγράμματα:

Τίτλος Προγράμματος – Διάρκεια σε Ώρες

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα / e-επιχειρείν – 25
Ιστορία της Τέχνης – 25
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) – 25
Αγγλικά για τον τουρισμό – 25
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής – 25
Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου – 150

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων οι οποίοι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet κλπ και σύνδεση στο διαδίκτυο).

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή στο e-mail : [email protected] της σχετικής αίτησης, με επισύναψη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και έγκυρη διεύθυνση e-mail.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ