Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Η νέα διοικητική σύνθεση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, με θητεία από 10/01/2024 έως και 9/1/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής :

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ την Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με αντιμισθία, και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός θεμάτων των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου:

από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ :

Α) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Η εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
 • Η εποπτεία, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η καλή λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Η ορθή αξιοποίηση του στόλου των οχημάτων.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
 • Εγκρίνει το εβδομαδιαίο βαρδιολόγιο του προσωπικού που εποπτεύει (για το προσωπικό που εργάζεται σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα)
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδει η υπηρεσία που εποπτεύει.

 

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Εκτός από την εποπτεία του τμήματος μελετών, του ανατίθεται και η εποπτεία και ο συντονισμός ΚΑΘΕ μελέτης και έργου που σχετίζεται με τον Ηλεκτροφωτισμό.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων Συγκοινωνιών και Μεταφορών και Μελετών του Δήμου.
 • Η παρακολούθηση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά Προγράμματα και είναι σχετικά με τεχνικά έργα.
 • Η ανάθεση αρμοδιότητας της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (κτήριο πρώην Δήμου Λυκόβρυσης), στο Αμαξοστάσιο – Εξωτερικούς χώρους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στα κτήρια της υπευθυνότητάς του.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΜΠΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες :
 • Εποπτεία και συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :
 • Διεύθυνση Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
 • Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας

 

 • Την εφαρμογή πολιτικών για την 3η Ηλικία.
 • Την εποπτεία λειτουργίας και την ανάπτυξη πολιτικών για τους Παιδικούς Σταθμούς.
 • Την ανάπτυξη πολιτικών για την δημιουργία Βρεφικών Σταθμών.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Η ανάθεση αρμοδιότητας της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στα κτήρια που στεγάζεται το προσωπικό της υπευθυνότητάς του.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδει η υπηρεσία που εποπτεύει.

 

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός των Τεχνικών Έργων του Δήμου.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός δράσεων για την ποιότητα των Παιδικών Χαρών και των Σιντριβανιών του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 • Εγκρίνει το εβδομαδιαίο βαρδιολόγιο του προσωπικού που εποπτεύει (για το προσωπικό που εργάζεται σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα).
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΜΕΓΑ ΙΩΑΝΝΗ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.
 • Συγκεκριμένα η εποπτεία των θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομικών Θεμάτων και ΥΔΟΜ του Δήμου μας, Πολεοδομικών Σχεδίων, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Αναπτυξιακών Έργων.
 • Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδει η υπηρεσία που εποπτεύει.

 

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός θεμάτων των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ :

Β) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • Η ανάπτυξη χώρων πρασίνου και η συντήρηση του ήδη υπαρχόντων πρασίνου
 • Η συνεργασία με το δασαρχείο.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει το εβδομαδιαίο βαρδιολόγιο του προσωπικού που εποπτεύει (για το προσωπικό που εργάζεται σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα).
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδει η υπηρεσία που εποπτεύει.

 

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΙΟΡΔΑΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Ανάθεση αρμοδιότητας υπογραφής κάθε είδους ληξιαρχικής πράξης.
 • Υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου των Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Ανάθεση αρμοδιότητας της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην έδρα του Δήμου (παλαιό και νέο Δημαρχείο) και στο ΚΕΠ Πεύκης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στα κτήρια της υπευθυνότητάς του.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

 • Εποπτεία και συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χωρίς αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεύει και συντονίζει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού.
 • Την εποπτεία επί θεμάτων του Γραφείου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού των Σχολείων, όπως Σχολικοί Φύλακες και Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων σχολείων.
 • Την συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις Επιτροπές που θα συσταθούν μετά την κατάργηση τους.
 • Την Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με φορείς – συλλόγους κλπ.
 • Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
 • Την εφαρμογή των οδηγιών και των προγραμμάτων της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.
 • Την εποπτεία προγραμμάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με την υποστήριξη ΑΜΕΑ.
 • Τη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε Υπηρεσίες.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδει η υπηρεσία που εποπτεύει.

 

 

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ως εξής :
 • Εποπτεία και συντονισμό της κάτωθι υπηρεσίας του Δήμου :

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Περιβάλλοντος και Υποστήριξης

 • Η ανάθεση αρμοδιότητας της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στα κτήρια που στεγάζεται το προσωπικό της υπευθυνότητάς του.
 • Η αρμοδιότητα της συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Εγκρίνει το εβδομαδιαίο βαρδιολόγιο του προσωπικού που εποπτεύει (για το προσωπικό που εργάζεται σε διαφορετικό ωράριο, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).
 • Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει.
 • Εισηγείται στον κ. Δήμαρχο την βεβαίωση παροχή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αυτού (η σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης των υπερωριών, η οποία θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, εγκρίνεται από τον κ. Δήμαρχο, ως τελικό υπογράφοντα).
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εκδίδει η υπηρεσία που εποπτεύει.

 

 

 1. Α) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΠΟΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος ΜΠΟΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τότε τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Β) Όταν ο Αντιδήμαρχος ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ απουσιάζει ή κωλύεται, τότε τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και αντίστροφα.

Γ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ και αντίστροφα, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και αντίστροφα.

Δ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ΜΠΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και αντίστροφα.

Ε) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ΜΕΓΑ ΙΩΑΝΝΗ, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

 

 

 1. Η εποπτεία των παρακάτω οργανικών μονάδων παραμένει στον ίδιο τον κ. Δήμαρχο :
 • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων)
 • Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων
 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Διεύθυνση ΚΕΠ

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του έργου του δήμου στους παραπάνω τομείς ορίζει τους κάτωθι εντεταλμένους συμβούλους :

 

 1. Ορίζει ως Εντεταλμένη Σύμβουλο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ για τις εξής δράσεις:
 • Ανάπτυξης δράσεων για τα την στατιστική παρακολούθηση, ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του Έργου της Δημοτικής Αρχής

 

 1. Ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΚΑΡΑΝΑΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ για τις εξής δράσεις:
 • Βελτιστοποίησης υπηρεσιών του Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Ανάπτυξης δράσεων για τα Ζώα Συντροφιάς
 • Βέλτιστης Διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

 

 1. Ορίζει ως Εντεταλμένη Σύμβουλο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΔΟΥΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ για τις εξής δράσεις:
 • Ανάπτυξη Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ
 • Ανάπτυξη δράσεων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • Ανάπτυξη δράσεων εσωτερικού ελέγχου, προγραμματισμού και οργάνωσης

 

 

 1. Ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τις εξής δράσεις:
 • Ανάπτυξη δράσεων για το Ηλιακό Χωριό
 • Ανάπτυξης δράσεων με σκοπό την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ηλιακού Χωριού

 

 1. Ορίζει ως Εντεταλμένη Σύμβουλο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ για τις εξής δράσεις:
 • Ανάπτυξη δράσεων για την Νέα Γενιά
 • Ανάπτυξη δράσης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
 • Ανάπτυξη δράσεων Μαθητικής Κοινότητας

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ