Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Την Τρίτη (6/10) και ώρα 13:45, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.«Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. οικ. 20541/23-09-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την “Κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19”». (Εισηγ. κ. Α. Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

2. «Λήψη απόφασης για απόδοση ποσού 600,00 € και απαλλαγή του υπολόγου Δρίβα Κωνσταντίνου». (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου)

3.«Απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Α1109/2020, από τον υπάλληλο του Δήμου Κολοβός Δημήτρης, ποσού 1.575,06€ και απαλλαγή υπόλογου». (Εισηγ. κ. Θ. Μάστορας- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

4.«Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.214,36 με απόδοση λογαριασμού στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Σπυροπούλου Ευσταθία ́Εφη».
(Εισηγ. κ. Θ. Μάστορας- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

5.«Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’». (Εισηγ. κ. Γ. Τακλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

6.«Έγκριση του 2ου ΣΠΕ (Τακτοποιητικού) της μελέτης με τίτλο: ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’».
(Εισηγ. κ. Γ. Τακλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

7.«Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019». (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

8. «Έγκριση του 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019».
(Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

9.«Καταβολή αποζημίωσης προς τον Δήμο, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 02/1992 Πράξη Εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27169/Τ-2526/14-10-92 απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής, για τον φερόμενο ιδιοκτήτη Διονυσίου Κωνσταντίνο για 20 τ.μ.». (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.